Usługa - MICROSOFT TEAMS, ZOOM, WhatsApp oraz inne komunikatory do pracy zdalnej - kurs dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek edukacyjnych.

Logo Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

4.9/5 z 1032 ocen

Tytuł MICROSOFT TEAMS, ZOOM, WhatsApp oraz inne komunikatory do pracy zdalnej - kurs dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek edukacyjnych.

Numer usługi 2021/05/19/5246/1051365

Dostawca usług Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Miejsce usługi Pszczyna

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 450,00 zł netto za osobę

5 450,00 zł brutto za osobę

227,08 zł netto za osobogodzinę

227,08 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 14 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, lektorzy, szkoleniowcy, pracownicy placówek edukacyjnych. 

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 24
Data zakończenia rekrutacji: 15-02-2022
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień I.

Edukacja zdalna
W tej części opowiem o edukacji zdalnej i co w jej kontekście warto wiedzieć.

1. Jaka jest specyfika zajęć online i dlaczego warto o tym wiedzieć?
2. Co można zrobić lepiej/inaczej na lekcjach online?
3. Jak przygotować siebie i środowisko pracy do edukacji zdalnej?
4. Na co zwrócić uwagę w edukacji zdalnej vs. to co jest w szkole?

5. Rożne narzędzia do pracy zdalnej z Uczniami - TIMES, ZOOM, WhatsApp - jak je wykorzystać efektywnie. 


Office 365 i aplikacje

1.            Czym jest Office 365 dla Edukacji (A1) i co w nim jest?
2.            Jak założyć bezpłatną subskrypcję Office 365 A1 dla Edukacji?
3.            Jaka jest RÓŻNICA między Office Online, Office 2016/2019 i Office 365?
4.            Jak uruchamiać aplikacje Office 365 (9 kropek)?
5.            Czym jest Microsoft Teams? Co to jest Microsoft Teams?
6.            Jak korzystać z PROFILI w Microsoft EDGE (nowa przeglądarka www)?
7.            Jak robić ZRZUTY EKRANU, aby pokazać coś komuś?

Microsoft Teams – Podstawy

1.            Jak uruchomić Microsoft Teams dla Edukacji?
2.            Jak zarządzać Microsoft Teams? (tylko wprowadzenie!)
3.            Na czym można korzystać z Teams (aplikacja, telefon, przeglądarka)?
4.            Czym jest Microsoft Teams a czym Team (Zespół)?
5.            Jak zbudowana jest aplikacja Microsoft Teams (główne elementy)?
6.            Jak korzystać z wyszukiwarki w Microsoft Teams (+ polecenia specjalne)?
7.            Jak dołączać do innych zespołów?
8.            Jak wygodnie skonfigurować sobie widok zespołów?
9.            Jak korzystać z wbudowanego Office Online (Word, Excel, PowerPoint)?
10.          Jak efektywnie korzystać z Teams (przydatne skróty klawiaturowe)?
11.          Jak zgłaszać uwagi i propozycje dot. Teams (UserVoice)?
 

Dzień II.

Teams – Aktywność

1.            Czym są powiadomienia w Microsoft Teams?
2.            Jak konfigurować powiadomienia w Microsoft Teams?
3.            Jak wyszukiwać w powiadomieniach (np. nieprzeczytane, wzmianki, itp.)?


Teams – Czat i Konwersacje

1.            Czat indywidualny, czat grupowy, audio/video, pliki, reakcje
2.            Jak utrzymać porządek w dyskusjach i konwersacjach?
3.            Czym się różnią ogłoszenia i konwersacje i jakie dają możliwości?
4.            Jak publikować w wielu kanałach/zespołach/klasach na raz?
5.            Jak oznaczać ludzi w dyskusjach?
6.            Dodawanie emotek, gifów, memów oraz opcja ich wyłączenia


Teams – Zespoły / Klasy

1.            Jak stworzyć NOWY ZESPÓŁ/KLASĘ (nazwa, rodzaj, dodanie Uczniów i Nauczycieli)?
2.            Czym jest KANAŁ OGÓLNY i jakie ma specjalne właściwości?
3.            Jak ZARZADZAĆ zespołem/klasą, konfigurować go i dodawać kanały?
4.            Czym się RÓŻNIA KANAŁY publiczne od prywatnych oraz Ogólnego?
5.            Jakie są ZAKŁADKI w zespołach oraz jak DODAWAĆ nowe?
6.            Jak konfigurować DOSTĘP i OGRANICZENIA plików/folderów w Pliki (odczyt, edycja)?


Dzień III.

Teams – Praca z kalendarzem

1.            Jak obsługiwać kalendarz w Microsoft Teams?
2.            Czym się różnią szybkie spotkania (ad-hoc) od zaplanowanych spotkań?
3.            Gdzie i jak ustawiać spotkania (dwa główne sposoby)?
4.            Jakie są ustawienia spotkania przy jego tworzeniu?
5.            Jak ustawić powtarzalne spotkania (codziennie, co tydzień, co drugi tydzień)?
6.            Jak ustawić UPRAWNIENIA dla spotkań (rola prezentera, wyciszanie, wyłączanie wyrzucania)?


Teams – Lekcje online

1.            Jak PRZYGOTOWAĆ SIĘ do lekcji online (kamera, mikrofon, komputer, pokój)?
2.            Jak usprawnić sobie pracę na lekcjach online (drugi monitor, kamera na biurko)?
3.            Jak poprowadzić lekcję online w Microsoft Teams?
4.            Jakie są główne funkcje w Microsoft Teams dla spotkań online?
5.            Jak obsługiwać KAMERĘ (w tym ROZMYCIE TŁA) i MIKROFON?
6.            Jak zobaczyć uczestników spotkania?
7.            Jak SPRAWDZIĆ OBECNOŚĆ na lekcji online?
8.            Jak uruchomić i obsługiwać czat dla spotkania?
9.            Jak przeprowadzić szybką ankietę w trakcie spotkania?
10.          Jak dodawać osoby do trwającego spotkania?
11.          Jak widzieć uczestników spotkania (4 kamery, przypinanie, zasady)?
12.          Jak polepszyć połączenie internetowe (wyłączenie przychodzącego video)?
13.          Jak UDOSTĘPNIAĆ ekran, aplikacje, dźwięki z komputera?
14.          Jak PRZEKAZAĆ KONTROLĘ nad swoim ekranem komuś innemu?
15.          Jak obsługiwać nagrywanie spotkania?
16.          Jak obsługiwać nagrane spotkanie (Microsoft Stream)?
17.          Jak konfigurować miejsce przechowywania nagrań (Microsoft Stream)?
18.          Jak korzystać z WIRTUALNEJ TABLICY (w OneNote + Whiteboard)?
19.          Jak udostępniać pliki w trakcie spotkania?
20.          Jak lekcję online widzi Uczeń?
21.          Jakie są limity lekcji online (liczba uczestników, kamery)?


Teams – Praca z plikami

1.            Gdzie dodawać pliki do pracy z klasą?
2.            Czym jest folder „Materiały z zajęć” i dlaczego jest wyjątkowy?
3.            Jak tworzyć nowe pliki bez wychodzenia z Microsof Teams?
4.            Jak dodawać pliki ze swojego komputera do Microsoft Teams?
5.            Jak pobierać pliki z Microsoft Teams na komputer?
6.            Jak udostępniać pliki (z linkiem)?
7.            Jak uruchomić synchronizację plików w Teams z dyskiem na komputerze (OneDrive)?
8.            Jak konfigurować DOSTĘP i OGRANICZENIA plików/folderów w Pliki (SharePoint)?

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień I - Edukacja zdalna (...)
Data realizacji zajęć
16-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień II - Teams - Aktywność (...)
Data realizacji zajęć
17-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień III - Teams – Praca z kalendarzem (...)
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

- zdobycie kompetencji, wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie Office 365,
- przygotowanie do prowadzenia zajęć lekcyjnych w środowisku wirtualnym/zdalnym/online,
- poznanie działań wszystkich dostępnych rozwiązań dla sektora usług szkoleniowych,
- komunikacja, zarządzanie oraz rozwiązywania problemów przy użyciu funkcji Microsoft Teams
- gotowe rozwiązania dla osób zajmujących się edukacją, szkoleniami w trybie zdalnym i/lub hybrydowym.

Efekty uczenia się

Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie Wiedzę i Umiejętności w zakresie:

 • Rozumie korzyści i możliwości, jakie daje korzystanie z usługi i narzędzi Microsoft Office 365.
 • Rozróżnia zastosowanie w praktyce poszczególnych aplikacji i różnice między nimi.
 • Tworzy różne rodzaje grup w usłudze Microsoft 365 oraz nadaje odpowiednie uprawnienia i ustawienia prywatności.
 • Komunikuje się z innymi pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi za pomocą aplikacji Outlook i Teams.
 • Organizuje komunikację osobistą i zespołową w aplikacjach Outlook i Teams.
 • Organizuje, planuje, deleguje i monitoruje zadania w aplikacji Microsoft ToDo.
 • Zarządza zadaniami i projektami zespołowymi w aplikacji Microsoft Planner.
 • Planuje i zarządza czasem własnym i zespołu w kalendarzach aplikacji pakietu Office 365.
 • Tworzy witryny zespołów i zarządza komunikacją w aplikacji SharePoint.
 • Przekazuje, udostępnia i zarządza plikami oraz dokumentami w aplikacjach SharePoint i OneDrive.
 • Planuje wdrożenie usługi Microsoft Office 365 do przepływu pracy i komunikacji w firmie.
 • Promuje usługi i aplikacje MS Office 365 w firmie.
 • Wspiera innych pracowników w zakresie obsługi i wykorzystania aplikacji.
 • Korzysta z zasobów firmy Microsoft, wspierających obsługę i wdrożenie aplikacji. 

Kompetencje społeczne: 

 • Rozwój kompetencji społecznych takich jak: umiejętność prowadzenia rozmów ( słuchanie, przetwarzanie informacji, przekonywanie) zwłaszcza w środowisku on-line , radzenie sobie z emocjami, zarządzanie czasem i jego efektywne wykorzystanie oraz efektywne działania w sytuacjach krysysowych oraz nauka  nowych technologi w pracy on-line w dobie sytuacji pandemi Covid-19, rozwinięcie umiejętności, które każdy z uczestników będzie mógł wykorzystać również w życiu osobistym oraz podczas pomocy wśród otoczenia swojej rodziny, biliskich i znajomych. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- test wiedzy przed szkoleniem oraz test wiedzy po szkoleniu, określony zostanie progres wiedzy Uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 450,00 zł
Koszt osobogodziny netto 227,08 zł
Koszt osobogodziny brutto 227,08 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bielska 54, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Lesiak

Jan Lesiak

wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2002 - Magister ekonomii

Politechnika Śląska w Gliwicach, 2002 - Studia Podyplomowe „Sieci komputerowe, systemy Mikrokomputerowe i Bazy Danych

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, 2008 - Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003 Studia Podyplomowe, „Zarządzanie Terytorialne w Procesie Integracji z UE”

Wyższa Szkoła Ekonomii I Innowacji w Lublinie Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami Europejskiego Funduszu Społecznego”

doświadczenie:

Od 2012 – trener i szkoleniowiec Akademii Cisco

Od 11.2012 właściciel e-nergy Jan Lesiak – Szkolenia IT, centrum Certyfikacji

Zdjęcie Małgorzata Czyżewska

Małgorzata Czyżewska

- wykształcenie wyższe,
- ponad 10 lat doświadczenia jako nauczyciel i wykładowca,
- ukończony Uniwersytet Jagieloński - Informatyka dla nauczycieli,
- wieloletni pracownik szkół i placówek edukacyjnych,
- wdrożeniowiec systemów informatycznych w szkołach,
- prowadzenie szkoleń i seminarów z zakresu wykorzystnia narzędzi do nauki zdalnej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Kotas

Marcin Kotas

email: marcinkotas@everest.com.pl

tel: (+48) 500 582 587

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- notatnik, skrypt, teczka, długopis.

Ciasteczka>