Usługa - Prawo jazdy kat C + CE równoległy kurs - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Małopolskie Bony Rozwojowe

Logo P.H.U. ATUT Michał Michalik

4.9/5 z 671 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat C + CE równoległy kurs - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Małopolskie Bony Rozwojowe

Numer usługi 2021/05/14/19949/1045359

Dostawca usług P.H.U. ATUT Michał Michalik

Miejsce usługi Nowy Sącz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 200,00 zł netto za osobę

5 200,00 zł brutto za osobę

65,00 zł netto za osobogodzinę

65,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 9 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca ciężarówki oraz cięzarówki z przyczepą.

Usługa również adresowana jest dla uczestników projektu „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 11-06-2021
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod numerem 00061262 wydawany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dn. 04.06.2013, na podstawie art. 28 ust.3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Poświadczenie o spełnianiu przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań nr 00061262P wydawane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dn. 01.08.2013, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne – 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut) .

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w ruchu drogowym na kategorii C – 27 godzin dydaktycznych co odpowiada 20 h zegarowym godzin

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w ruchu drogowym na kategorii C – 33 godziny dydaktyczne co odpowiada 25 h zegarowym godzin

Program zajęć dydaktycznych

Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej:

 • Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające; drogowe poziome;

 • Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

 • Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne, skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej

 • Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

 • Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach

 • Wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie

 • Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

 • Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

 • Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu

 • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czasu pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Zagrożenia związane z ruchem drogowym

 • Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

 • Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się,

 • Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

 • Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

 • Odstępy i hamowanie pojazdu

 • Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania

 • Różne pola widzenia kierowców

 • Technika kierowania pojazdem

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych:

 • Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku

 • Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem

 • Akcje ratunkowe po wypadku

Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu:

 • Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

 • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

 • Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące


Szczegółowy program szkolenia praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym

I. Plac manewrowy

1. Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

 • Sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych, g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych. Temat jest realizowany odpowiednio do kategorii prawa jazdy, o którą ubiega się osoba szkolona

 • Ustawianie fotela, lusterek, zagłówków, zapinanie pasów bezpieczeństwa, upewnianie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte. Temat jest realizowany odpowiednio do kategorii prawa jazdy, o którą ubiega się osoba szkolona

 • Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku

 • Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 • Uruchamianie silnika pojazdu

 • Włączanie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

 • Upewnianie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu

 • Płynne ruszanie

 • Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 • Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu

3. Parkowanie skośne, prostopadłe, równoległe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

II. Ruch drogowy

 • Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

 • Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

 • Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

 • Przejazd przez skrzyżowania równorzędne

 • Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

 • Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

 • Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

 • Przejazd przez przejścia dla pieszych

 • Przejazd przez torowisko kolejowe

 • Przejazd obok przystanku autobusowego

 • Wykonanie manewru wyprzedzania

 • Wykonanie manewru omijania

 • Wykonanie manewru wymijania

 • Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

 • Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo

 • Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo

 • Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

 • Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

 • Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

 • Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy

 • Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem


Liczbę godzin zajęć szkolenia praktycznego dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z kursantem

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i wewnętrzny praktyczny na kat C i CE – w sumie 3 godziny

Materiały szkoleniowe:

 • Notatnik

 • Długopis

 • Teczka

 • Podręcznik kursanta kategoria C wydanie mulitmedialne

 • Płyta DVD z nauką oraz testami zawierająca 100 % oryginalnych pytań jak na egzaminie teoretycznym państwowym lub dostęp do aplikacji z testami.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym oraz samochodem ciężarowym z przyczepą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego w tym zakresie. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy szkolenia będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym kategorii C i CE.

Efekty uczenia się

Wiedza - W ramach prowadzonych zajęć osoba szkolona uzyskuje wiadomości oraz nabywa wiedzę umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, pozna wiadomości dotyczące:

a) zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego,

b) zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni,

c) wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności:

–alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

–wahań stanu emocjonalnego,

–zmęczenia,

d) zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu,

e) zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności,

f) zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy,

g) zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i rzeczy, z uwzględnieniem ochrony środowiska,

h) zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów drogowych oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu,

i) zasad postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,

j) rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni,

k) zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym;

Umiejętności - osoba szkolona uzyskuje umiejętności między innymi:

a) przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,

b) sprzęgania i rozprzęgania pojazdu z naczepą w zakresie prawa jazdy kategorii C+E,

c) posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania,

d) włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków,

e) bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych,

f) obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń,

g) skutecznego reagowania, w tym hamowania awaryjnego, w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia,

h) jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu,

i) jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

j) zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu,

k) wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

l) podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Kompetencje społeczne - Uczestnik szkolenia dodatkowo pozna wiedzę na temat:

a) przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców, w szczególności umiejętności korzystania z tachografu,

b) zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub rzeczy oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i rzeczy,

c) środków ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu,

d) planowania tras przejazdu, czytania map drogowych,

e)ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 65,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 65,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana Długosza 73, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców ATUT w Nowym Sączu ul. Borelowskiego 11, oraz praktyczne w części nauki manewrów na naszym placu manewrowym na ulicy Stramki 3 w Nowym Sączu. Telefon do Ośrodka Szkolenia 787 695 415

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Michalik

Michał Michalik

Prowadzenie zajęć praktycznych na kursach prawa jazdy kat C, B, C+E, D
Szkolenie ma kursach prawa jazdy kat B, C, C+E ponad 23 lata
średnie
Szkolenie praktyczne około 80 osób rocznie

Zdjęcie Michał Michalik

Michał Michalik

Prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach prawa jazdy kat C i CE oraz D

Uprawnienia do szkolenia ponad 12 lat
średnie
Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców od 2008 roku

Zdjęcie Michał Michalik

Michał Michalik

Prowadzenie zajęć praktycznych na kursach prawa jazdy kat C, B, C+E, D
Szkolenie ma kursach prawa jazdy kat B, C, C+E od 9 lat
średnie
Szkolenie praktyczne około 40 osób rocznie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Dyrek

Małgorzata Dyrek

email: atutsacz@gmail.com

tel: (+48) 608 233 238

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- aplikacja z wykładami i testami

- podręcznik kursanta kat C

- notatnik i długopis

- teczka

Warunki uczestnictwa

 • Wiek - Ukończone 21 lat -
  - do kursu można przystąpić trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku
  - dla osoby, które uzyskały kwalifikacje wstępną minimalny wiek wynosi 18 lat

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;

 • Posiadanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) wydawany przez właściwy terytorialnie Wydział Komunikacji

 • Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjna w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu obejmująca egzamin teoretyczny i praktyczny na kategorię C i CE. Odpłatność za egzamin rozliczana jest poza systemem bonów i wynosi 230 zł za kat C i 245 zł za kat CE.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu zajęć teoretycznych.

EGZAMIN WYMAGANY Po zakończonym kursie uczestnik przystępuje do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego w Małopolskim Ośrodku Ruchu drogowego w Nowym Sączu. Przystąpienie do egzminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia. Koszt egzaminu teoretycznego 30zł, egzaminu praktycznego na kat C 200 zł, oraz egzaminu praktycznego na kat CE 245 zł. Egzaminy są opłacane poza systemem bonów.

Pozostali instruktorzy:
Lebda Stanisław - kurs praktyczny na kat C, BE od  20 lat.
Golonka Bogdan -  kurs praktyczny na kat C, D od  24 lat.
Najduch Leszek - kurs praktyczny na kat C, BE, CE od 35 lat.
Michalik Michał - prowadzenie kursów na kat A, B, C,D od 29 lat

Ciasteczka>