Usługa - Koordynator BIM - Szkoła Letnia BIM - Usługa, forma zdalna

Logo bim.edu.pl WOJCIECH CIEPŁUCHA

4.9/5 z 25 ocen

Tytuł Koordynator BIM - Szkoła Letnia BIM - Usługa, forma zdalna

Numer usługi 2021/05/04/24165/1031984

Dostawca usług bim.edu.pl WOJCIECH CIEPŁUCHA

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,16 zł netto za osobę

3 100,16 zł brutto za osobę

24,22 zł netto za osobogodzinę

24,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Dla branży architektonicznej, inżynierskiej, budowlanej

Zapraszamy do udziału:

  • studentów i absolwentów,
  • profesjonalistów,
  • architektów, konstruktorów, instalatorów,
  • geodetów, inżynierów budowy, deweloperów i projektantów wnętrz.

Zapisz się już teraz!

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 22-06-2021
Liczba godzin usługi: 128
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres uprawnień: 3. Projektowanie architektury, koordynowanie prac wielu branż procesu inwestycyjnego i symulacja procesu budowy w technologii Building Information Modeling – Koordynator BIM – Szkoła Letnia BIM i Szkoła Zimowa BIM

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zapraszamy na stronę po więcej informacji: https://bim.edu.pl/szkola-zimowa-bim/

Moduł 0
Program: Revit
Modelowanie domu jednorodzinnego w wersji skróconej lub rozszerzonej / Video – poradniki z głosem lektora, quizy i prezentacje / Materiał do nauczenia przed pierwszym spotkaniem

Moduł 1 – Narzędzia BIM i ich najważniejsze funkcje
Program: Revit
Wykład inauguracyjny
Projekt 1 – Pawilon – Punkt informacyjny
Wczytanie szablonu / Sposoby modelowania koncepcji / Tworzenie ścian, stropów i dachów / Wstawienie okien i drzwi / Ściany kurtynowe / Przygotowanie arkusza do prezentacji koncepcji
Projekt 2 – Dom jednorodzinny
Import podkładu / Lokalizacja / Rzędne / Fundamenty / Ławy / Stopy / Słupy / Stropy / Schody / Dach / Szyby / Ściany złożone
Detal przez ścianę zewnętrzną / Detal z rozbiciem na części / Wymiarowanie / Dynamiczne etykiety drzwi i okien / Detal / Druk do PDF / Tworzenie dokumentacji technicznej / Prezentacja

Projekt 3 – Budynek biurowy wraz z garażem podziemnym

Moduł 2 – Model wielobranżowy – Modelowanie architektury
Program: Revit
Wykład o technologii BIM i tworzeniu użytecznego modelu

Import podkładu / Teren / Modelowanie koncepcyjne / Modelowanie architektury budynku biurowego / Grupowanie / Tworzenie stanu surowego / Dodawanie izolacji i wykończenia / Modelowanie schodów / Modelowanie ścian zewnętrznych / Modelowanie ścian kurtynowych / Zestawienie powierzchni / Niestandardowe parametry projektu / Filtry / Szablony
Detal z rozbiciem na części / Druk PDF / Techniki prezentacji
Model centralny / Praca w grupach / Wstęp do współpracy na serwerze w zespole projektowym / Zadania / Kopie zapasowe / Zarządzanie użytkownikami

Moduł 3 – Model wielobranżowy – Współpraca z konstruktorem
Programy: Revit, Robot, SCIA
Modelowanie konstrukcji budynku biurowego / Tworzenie stanu surowego / Obciążanie płyt żelbetowych / Dopasowanie modelu analitycznego / Współpraca na linkowaniu / Zadanie obciążeń / Eksport do Robot / Wprowadzenie zmian w modelu architektonicznym / Importowanie wyników i zmiany w modelu architektonicznym

Modelowanie konstrukcji hali / Uszczegóławianie modelu / Słupy, belki, płatwie, stężenia / Eksport modelu z Revit do SCIA / Nadawanie obciążeń i obliczenia / Import wyników / Zmiany w modelu

Moduł 3 – Model wielobranżowy – Współpraca z instalatorem
Programy: Revit, Trimble Connect
Modelowanie instalacji budynku biurowego / Importowanie niestandardowych rodzin / Linkowanie architektury i konstrukcji biurowca / Ustalanie przebić
Wentylacja części openspace biurowca oraz stref technicznych i garażu podziemnego / Kanalizacja, piony kanalizacyjne / Ciepła i zimna woda / System odprowadzania wody opadowej.
Zarządzanie obiektem w Trimble Connect / Importowanie kanalizacji w architekturze punktu informacyjnego.

Projekt 4 – Twój projekt
Moduł 4 – Praca grupowa na przydzielonej działce na platformie BIM360 Design
Programy: BIM360 Design
Rozpoczęcie pracy grupowej na platformie BIM360 Design nad projektem grupowym.
Konsultacje online z architektury, konstrukcji, instalacji, spotkanie koordynacyjne.
Omówienie dokumentacji technicznej i tematyki / Rozdanie tematów i przypisanie uczestników do danych zadań / Wstęp do pracy na platformie CDE - BIM360 Design / Dodawanie zadań w pracy na modelu w chmurze / Podstawy synchronizacji modelu lokalnego z modelem centralnym / Organizacja przeglądarki projektu / Zasady modelowania w grupie / Obieg modelu / Koordynacja prac zespołów 5-7 osobowych / Etapy pracy nad modelem

Projekt 5 – Skoordynowany projekt wielobranżowy – Architektura + Konstrukcja + Instalacje
Moduł 5 – Symulacja procesu budowy
Programy: Navisworks Manage, Revit, Ms Project
Przygotowanie modelu wielobranżowego / Omówienie narzędzi w Navisworks Manage
Import elementów na plac budowy / Przygotowanie modelu do symulacji procesu budowy / Przygotowanie do ofertowania i kosztorysu
Harmonogram 4D (etapowanie projektu – animacja) / 5D (przedmiar i kosztorysy) / Wykrywanie kolizji / Raport kolizji / Tworzenie zaawansowanych zestawień i przedmiarów robót budowlanych

Moduł 6 – Chmura punktów, tworzenie bloków (rodziny), automatyzacja
Programy: Revit, Dynamo, ReCap
Warsztaty ze skaningu laserowego i chmury punktów / 3DSKANGEO
Modelowanie na chmurze punktów / Rodzina gzymsów / Niestandardowe otwory / Etapy projektu / Stan istniejący, wyburzenia, nowy stan / Zaawansowane techniki prezentacji projektu / Wirtualny spacer
Modelowanie bloków / Rodziny, komponenty, etykiety, tabelki / Sparametryzowana rodzina okna, drzwi, poręczy / Dodawanie parametrów / Wyświetlanie w różnych stanach uszczegółowienia modelu

Automatyzacja powtarzalnych czynności w Dynamo / Przykładowe skrypty

Moduł 7 – Rozszerzenia do pracy w BIM i gala wręczenia certyfikatów
Programy: Revit
Uszczegóławianie konstrukcji / Zbrojenie w 3D / Połączenia w stali
Zajęcia do wyboru, zasugerowane na początku szkolenia przez uczestników

Spotkanie w kuluarach na zakończenie szkolenia

Sesja z wykładami prowadzonymi przez zaproszonych ekspertów / Konsultacje / Prezentacja pracy wykonanej podczas szkolenia / Ewaluacja / Wręczenie certyfikatów 

Zapraszamy na stronę po więcej informacji: https://bim.edu.pl/szkola-zimowa-bim/


Sposób walidacji usługi
- prezentacja na zakończenie z pracy na szkoleniu
- wykonany projekt i dokumentacja techniczna

Nagrania
Wybrane sesje będą nagrywane i umieszczone na portalu internetowym https://bim.edu.pl/kursy-online/

Podręcznik z ćwiczeniami
Otrzymasz kolorowy, autorski podręcznik z przygotowanymi ćwiczeniami wysłany pocztą. Będą tam informacje o tym jak wykonywać projekt krok po kroku, podpowiedzi od praktyków oraz studium projektów do danej technologii budowlanej.

Dysk w chmurze
Otrzymasz dostęp do własnego dysku z projektem na platformie BIM 360 Team i BIM 360 Design. Będziesz na niej współpracował z innymi uczestnikami szkolenia oraz konsultował projekt z prowadzącymi.

Platforma elearningowa. Ponad 43 godziny video - poradników!  Czas zajęć to nie tylko szkolenie na sali komputerowej, ale także praca przed i w trakcie zajęć oraz czas rozwoju po. Udostępnimy przed zajęciami platformę e-learning’ową do ćwiczeń przed zajęciami oraz pomoce video z komentarzem prowadzący w trakcie trwania szkolenia

Cyfrowe biblioteki
Otrzymasz biblioteki rodzin i komponentów, dzięki którym będziesz sprawniej wykonywać projekty. Otrzymasz gotowe przegrody stworzone według wytycznych producentów, etykiety do opisów i cyfrowe lokalizacje pod przyszłe projekty.

Studium przypadków
Oprócz modeli, które stworzysz z nami na ćwiczeniach otrzymasz przykładowe projekty, na których nauczysz się innych rozwiązań budowlanych. Pokażemy Ci jak można wykorzystać elementy prefabrykowane, stalową konstrukcję oraz inne nietypowe rozwiązania.

Wartościowe modele BIM
Dobry model BIM to taki, w którym jest dużo użytecznych informacji służących do optymalizacji i oszczędności. Korzystanie z uporządkowanych informacji o budynku przyspiesza podejmowanie trafnych decyzji.

Wiedzę od praktyków
Przygotowane ćwiczenia są efektem współpracy całego zespołu i są w pełni skoordynowane z różnymi branżami. Zadania będą dotyczyć nie tylko tworzenia modelu w 3D. Nauczymy Cię jak koordynować projekt w zespole i jak dzięki analizom szybko podejmować słuszne decyzje.

Konsultacje online
Pomiędzy zajęciami, w trakcie pracy grupowej, prowadzimy konsultacje Twojego projektu. Posługujemy się profesjonalnym sprzętem do video-konferencji oraz platformą do webinarów i zdalnego sterowania pulpitem.

Pracujemy w małych grupach
Zajęcia odbywają się w małych grupach (do 14 osób). Dzięki temu instruktor poświęca czas na rozwiązywanie indywidualnych problemów przy Twoim projekcie.

Networking
Będziemy współorganizować wieczorne spotkania online, w trakcie których, uczestnik będzie mógł pokazać swój projekt i skonsultować go online na zoom.us z instruktorami.

Każdemu uczestnikowi wręczymy 7 certyfikatów:
– Certyfikat Szkoły BIM potwierdzający zdobyte umiejętności akredytowany przez Ministra Edukacji Narodowej,
– Certyfikat Szkoły BIM potwierdzających wykonane ćwiczenia i prezentacje publiczną,
– Certyfikat za projekt grupowy na BIM 360 Design,
– Certyfikat Szkolenia Autodesk z Navisworks Manage,
– Certyfikat Szkolenia Autodesk z Revit,
– Certyfikat Szkolenia Autodesk z Revit MEP,
– Certyfikat Szkolenia Autodesk z Dynamo.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 0 – Spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1 – Pawilon wystawowy
Data realizacji zajęć
17-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1 – Pawilon wystawowy
Data realizacji zajęć
17-07-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1 – Pawilon wystawowy
Data realizacji zajęć
17-07-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4 – Konsultacje - Praca grupowa na BIM360 Design – Budynek w parku technologicznym
Data realizacji zajęć
17-07-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Biurowiec architektura
Data realizacji zajęć
18-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Biurowiec architektura
Data realizacji zajęć
18-07-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Biurowiec architektura
Data realizacji zajęć
18-07-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Biurowiec architektura
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Biurowiec architektura
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Biurowiec architektura
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4 – Konsultacje - Praca grupowa na BIM360 Design – Budynek w parku technologicznym
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Tworzenie rodzin
Data realizacji zajęć
15-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Tworzenie rodzin
Data realizacji zajęć
15-08-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 – Tworzenie rodzin
Data realizacji zajęć
15-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4 – Konsultacje - Praca grupowa na BIM360 Design – Budynek w parku technologicznym
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
22-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
22-08-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
22-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
28-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
28-08-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
28-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4 – Konsultacje - Praca grupowa na BIM360 Design – Budynek w parku technologicznym
Data realizacji zajęć
28-08-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
29-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
29-08-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Biurowiec instalacje i konstrukcja
Data realizacji zajęć
29-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6 – Dynamo, zbrojenie i chmura punktów
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6 – Dynamo, zbrojenie i chmura punktów
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6 – Dynamo, zbrojenie i chmura punktów
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4 – Konsultacje - Praca grupowa na BIM360 Design – Budynek w parku technologicznym
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6 – Dynamo, zbrojenie i chmura punktów
Data realizacji zajęć
12-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6 – Dynamo, zbrojenie i chmura punktów
Data realizacji zajęć
12-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6 – Dynamo, zbrojenie i chmura punktów
Data realizacji zajęć
12-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5 – Symulacja procesu budowy i koordynacja w Navisworks, zestawienia, przedmiary
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5 – Symulacja procesu budowy i koordynacja w Navisworks, zestawienia, przedmiary
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5 – Symulacja procesu budowy i koordynacja w Navisworks, zestawienia, przedmiary
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4 – Konsultacje - Praca grupowa na BIM360 Design – Budynek w parku technologicznym
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5 – Symulacja procesu budowy i koordynacja w Navisworks, zestawienia, przedmiary
Data realizacji zajęć
26-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5 – Symulacja procesu budowy i koordynacja w Navisworks, zestawienia, przedmiary
Data realizacji zajęć
26-09-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5 – Symulacja procesu budowy i koordynacja w Navisworks, zestawienia, przedmiary
Data realizacji zajęć
26-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7 – Civil, Enscape i zakończenie
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7 – Civil, Enscape i zakończenie
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7 – Civil, Enscape i zakończenie
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4 – Konsultacje - Praca grupowa na BIM360 Design – Budynek w parku technologicznym
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7 – Civil, Enscape i zakończenie
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7 – Civil, Enscape i zakończenie
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7 – Civil, Enscape i zakończenie
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Szkoła BIM" przygotuje uczestnika do samodzielnego tworzenia budynków w 3D w oprogramowaniu Building Information Modeling. Przygotuje do tworzenia wielobranżowego modelu budynku w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji oraz symulacji procesu budowy, zestawień i przedmiarów. Zostaną omówione techniki koordynacji międzybranżowej, współpracy wielu osób nad jednym modelem oraz zarządzenie nim. Szkolenie przygotuje do podejmowania wyzwań projektowych i tworzenia dokumentacji 3D.

Efekty uczenia się

EFEKTY UCZENIA SIĘ
- obsługuje oprogramowania do poszczególnych zagadnień związanych z modelowaniem budynku w technologii BIM,
- uzasadnia z jakich komponentów tworzyć budynek w 3D i jakie powinny mieć parametry oraz wartości,
- rozumie jakie są różnice pomiędzy modelem architektonicznym, instalacyjnym a konstrukcyjnym,
- tworzy skomplikowane modele architektury, konstrukcji i instalacji w Building Information Modeling,
- tworzy na bazie modelu dokumentację techniczną, zestawienia powierzchni i przedmiary materiałów,
- wykrywa kolizje pomiędzy elementami różnych branż,
- potrafi pracować na inwentaryzacji z chmury punktów, tworzyć bloki (rodziny) i automatyzować działania projektowe w Dynamo,
- organizuje pracę małego zespołu projektowego,
- planuje pracę nad modelem, podejmuje nowe inicjatywy związane z ulepszaniem projektu,
- ocenia pracę innych i weryfikuje ich wiedzę i kompetencje z zakresu BIM.

WIEDZA: Co uczestnik będzie wiedział?
Uczestnik będzie wiedział co powinien zawierać użyteczny model BIM stworzony w oprogramowaniu do tworzenia budynków w 3D. Uczestnik dowie się przy pomocy jakiego oprogramowania może tworzyć model. Uczestnik poznać teorię dotycząca nowoczesnych narzędzi do tworzenia modelu budynku w BIM.

UMIEJĘTNOŚCI: Co uczestnik będzie umiał?
Uczestnik będzie potrafił tworzyć użyteczny model dla potrzeb wszystkich branż biorących udział w procesie powstawania budynku. Uczestnik będzie potrafił wykrywać kolizję w modelach wielobranżowych: branży architektonicznej, instalacyjnej i konstrukcyjne. Uczestnik będzie samodzielnie potrafił tworzyć zestawienia ilościowe materiałów oraz kubatury budynku. Uczestnik będzie potrafił zaprezentować model budynku za pomocą schematów, wizualizacji i animacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Jakie kompetencje społeczne nabędzie?
Uczestnik nauczy się współpracować z innymi osobami biorącymi udział w procesie tworzenia cyfrowego modelu budynku. Nauczy się jak dyskutować o zmianach w modelu i koordynować prace małego zespołu projektowego.

Przygotowane ćwiczenia są efektem współpracy całego zespołu firmy bim.edu.pl i są w pełni skoordynowane z różnymi branżami, które biorą udział w procesie inwestycyjnym, architektoniczno-budowlanym. Zadania dotyczą nie tylko tworzenia modelu w 3D. Nauczymy Cię jak koordynować projekt w zespole i jak dzięki analizom szybko podejmować słuszne decyzje.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Plansze po każdych zajęciach, lista obecności i prezentacja końcowo kursowa.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,16 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 100,16 zł
Koszt osobogodziny netto 24,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 24,22 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Daniszewski

Michał Daniszewski

Architekt w pracowni architektonicznej URBAarchitects, absolwent Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.
Autoryzowany Instruktor firmy Autodesk.
Autor artykułów i podręcznika do ćwiczeń z zakresu Building Information Modeling. Przeszkolił ponad 500 osób z zakresu BIM, w formie zajęć 32 godz. lekcyjnych, Szkoła BIM w formie zajęć ponad 10 edycji po 32 godz. lekcyjne, wykłady i prelekcji dla około 50-100 osób na sali po 4-5 godz. lekcyjnych. Kilkadziesiąt webinarów z zakresu projektowania architektury w technologii BIM.

Zdjęcie Łukasz Pilch

Łukasz Pilch

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, autor złożonych modeli HVAC w Revit MEP, wdrożenia oprogramowania w technologii BIM.
Autoryzowany Instruktor firmy Autodesk.
Autor artykułów i podręcznika do ćwiczeń z zakresu Building Information Modeling. 5 lat działalności edukacyjnej i organizacyjnej. Przeszkolił ponad 200 osób z zakresu BIM, w formie zajęć 24 godz. lekcyjnych, Szkoła BIM w formie zajęć ponad 10 edycji po 16 godz. lekcyjnych, wykłady i prelekcji dla około 50-100 osób na sali po 4-5 godz. lekcyjnych. Kilkadziesiąt webinarów z zakresu projektowania instalacji w technologii BIM.

Zdjęcie Marcin Bednarz

Marcin Bednarz

Pasjonat metodologii BIM i automatyzacji projektowania. Z wykształcenia – konstruktor, z zamiłowania – specjalista BIM. Tworzenie złożonych modeli Revit oraz skryptów w Dynamo.
Autoryzowany Instruktor firmy Autodesk.
Autor artykułów i podręcznika do ćwiczeń z zakresu Building Information Modeling. Przeszkolił ponad 100 osób z zakresu BIM, w formie zajęć 16 godz. lekcyjnych, Szkoła BIM w formie zajęć ponad 4 edycje po 16 godz. lekcyjnych, wykłady i prelekcji dla około 20-30 osób na sali po 4-5 godz. lekcyjnych. Kilkadziesiąt webinarów z zakresu modelowania zbrojenia i prac optymalizacyjnych w BIM w Dynamo

Zdjęcie Wojciech Ciepłucha

Wojciech Ciepłucha

Architektura i nowoczesne narzędzia do projektowania
Właściciel bim.edu.pl, asystent badawczo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Architekt. Autoryzowany Instruktor firmy Autodesk - wiodącego producenta oprogramowania na rynku architektonicznym i budowlanym.
Wyższe, mgr inż. arch., otwarty przewód doktorski od kwietnia 2019 z teorii projektowania.
8 lat działalności edukacyjnej i organizacyjnej. Przeszkolił ponad 2000 osób z zakresu BIM, w formie zajęć 32 godz. lekcyjnych, wykładów i prelekcji dla około 100 osób na sali po 4-5 godz. lekcyjnych. Autor artykułów i podręcznika do ćwiczeń z zakresu Building Information Modeling. Klienci indywidualni i firmy, szkoły średnie, technika, licea i uczelnie. Prowadzenie warsztatów z nowoczesnych technologii w architekturze i budownictwie w ramach EXPO Światło 2019 w Warszawie. Współpraca z Izbą Architektów, szkolenia z zakresu BIM w grupach do 12 osób.

Zdjęcie Marcin Majta

Marcin Majta

Budownictwo, inżynieria budowlana, nowoczesne narzędzia do koordynacji i symulacji budowy
Praca w generalnym wykonawstwie przy projektach kubaturowych. Uprawniania do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Absolwent Politechniki Krakowskiej, specjalista ds. optymalizacji. Autoryzowany Instruktor firmy Autodesk - wiodącego producenta oprogramowania na rynku architektonicznym i budowlanym.


Wyższe, mgr inż.
5 lat działalności edukacyjnej i organizacyjnej. Przeszkolił ponad 700 osób z zakresu BIM, w formie zajęć 32 godz. lekcyjnych, wykładów i prelekcji dla około 50-100 osób na sali po 4-5 godz. lekcyjnych. Autor artykułów i podręcznika do ćwiczeń z zakresu Building Information Modeling. Klienci indywidualni i firmy, szkoły średnie, technika, licea i uczelnie. Prowadzenie warsztatów z nowoczesnych technologii w architekturze i budownictwie w ramach EXPO Światło 2019 w Warszawie. Współpraca z Izbą Architektów, szkolenia z zakresu BIM w grupach do 12 osób.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wojciech Ciepłucha

Wojciech Ciepłucha

email: wsc@bim.edu.pl

tel: (+48) 508 877 187

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik BIM Koordynator. Cyfrowe biblioteki rodzin. Przykładowe modele. Platforma e-learningowa.

Informacje dodatkowe

Zajęcia
Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej i stacjonarnej. Grupy są łączone, jednak jest nie więcej niż 14 osób łączenie (zdalnie plus stajonarnie).

Rejestracja na stronie bim.edu.pl
Przed zapisaniem się na szkolenie na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ należy dokonać rejestracji na stronie http://bim.edu.pl/

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne
a) platforma zoom.us, zajęcia prowadzone w formie online na żywo z instruktorem przez współdzielenie ekranu
b) komputer podłączony do internetu, około 30GB wolnego miejsca na dysku, dwa monitory (lub laptop i monitor), myszka, klawiatura
c) minimum internet 30Mbit
d) Revit, Robot, Navisworks Manage, SCIA - licencje przydzielamy na czas szkolenia, zainstalowana aplikacja Zoom.US
e) link będzie przesyłany na maila do uczestników, ważność na czas trwania szkolenia

Ciasteczka>