Usługa - SZKOLENIE PROJEKTOWANIE USER EXPERIENCE I ANALITYKA INTERNETOWA edycja 2021/22

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 259 ocen

Tytuł SZKOLENIE PROJEKTOWANIE USER EXPERIENCE I ANALITYKA INTERNETOWA edycja 2021/22

Numer usługi 2021/04/27/7712/1024266

Dostawca usług Politechnika Białostocka

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

6 400,00 zł netto za osobę

6 400,00 zł brutto za osobę

29,09 zł netto za osobogodzinę

29,09 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje, zaktualizować posiadaną już wiedzę, czy zmienić dotychczas wykonywany zawód. Szkolenie adresowane są do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień projektują rozwiązania internetowe. Dzięki połączeniu projektowania UX z analityką internetową uczestnik uzyska pełny zakres wiedzy nie tylko projektowej ale również analitycznej. Dzięki temu będzie posiadał niezbędne umiejętności w zakresie projektowania, analizy i optymalizacji rozwiązań internetowych.

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 220
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres uprawnień: KURSY I SZKOLENIA

Ramowy program usługi

Pokaż program

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Szkolenie "Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa" trwa dwa semestry.

Plan szkolenia

Plan szkolenia „Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa” obejmuje 220 godzin zajęć, prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i pracowni komputerowych.

Zakres tematów dotyczy następujących zagadnień:

I SEMESTR

 1. Wprowadzenie do User Experience (wykład: 8h)
 2. Zarządzanie projektami i analiza wymagań biznesowych (wykład/pracownia:4h/4h)
 3. Technologie internetowe i standardy WWW oraz Mobile (wykład: 8h)
 4. Psychologia poznawcza w projektowaniu UX (wykład: 6h)
 5. Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics (wykład/pracownia: 8h/8h)
 6. Wdrażanie analityki webowej przy użyciu Google Tag Manager (wykład/pracownia: 2h/6h)
 7. Optymalizacja konwersji w serwisach internetowych (wykład/pracownia: 4h/4h)
 8. Strategia projektowania produktów cyfrowych (wykład/pracownia: 8h/8h)
 9. Projektowanie UX – Badania Potrzeb (wykład/pracownia: 6h/6h)
 10. Modelowanie procesów i szkicowanie rozwiązań (wykład/pracownia: 8h/8h)
 11. Prototypowanie produktu WEB - makiety funkcjonalne (wykład/pracownia: 8h/18h)

II SEMESTR

 1. Prototypowanie dla Mobile - makiety aplikacji (wykład/pracownia: 8h/8h)
 2. Projektowanie UX – Badania użyteczności (wykład/pracownia: 6h/6h)
 3. WEB Design i jego rola w projektowaniu User Experience (wykład/pracownia: 12h/16h)
 4. Problemy biznesowe i rozwiązania - Wykłady zamawiane (wykład: 16h)
 5. Projekt zaliczeniowy - Mentoring w ramach projektów (pracownia: 8h)
 6. Systemy Konwersacyjne – Boty jako UI (wykład/pracownia: 2h/6h)

Zajęcia realizowane są w systemie niestacjonarnym. Program przewiduje 9-10 dwudniowych zjazdów w semestrze (sobota-niedziela). Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest średnio po 16 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) odbywających się w godzinach 9 – 18.

Poniższy harmonogram zjazdów zawiera tylko ramy czasowe zajęć, a nie godziny zajęć konkretnych zajęć. Konkretne godziny będzie określać liczba grup, której na dzień dzisiejszy nie znamy. W zależności od tego czy będzie to jedna grupa, czy dwie grupy pracowni, godziny zajęć będą różne. Ponadto, harmonogram zjazdów zawiera tylko ramy czasowe zajęć, a nie godziny zajęć konkretnych zajęć. Harmonogram obejmuje także przerwy obiadowe, okienka pomiędzy zajęciami, w przypadku, kiedy zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach, termin rezerwowy (na wypadek odrabiania zajęć). Tym samym podsumowanie godzin w poniższym harmonogramie jest nieistotne. Liczba godzin usługi to 220h lekcyjnych jak podano w nagłówku usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 01
Data realizacji zajęć
16-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 01
Data realizacji zajęć
17-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 02
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 02
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 03
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 03
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 04
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 04
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 05
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 05
Data realizacji zajęć
28-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 06
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 06
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 07
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 07
Data realizacji zajęć
12-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 08
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 08
Data realizacji zajęć
17-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 09
Data realizacji zajęć
12-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 09
Data realizacji zajęć
13-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 10
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr zimowy - zjazd 10
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 01
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 01
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 02
Data realizacji zajęć
19-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 02
Data realizacji zajęć
20-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 03
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 03
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 04
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 04
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 05
Data realizacji zajęć
07-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 05
Data realizacji zajęć
08-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 06
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 06
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 07
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 07
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 08
Data realizacji zajęć
04-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 08
Data realizacji zajęć
05-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 09
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 09
Data realizacji zajęć
19-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 10
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
semestr letni - zjazd 10
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego projektowania User Experience oraz analityki internetowej.
Połączenie projektowania UX z analityką internetową pozwala uczestnikowi na uzyskanie pełnego zakres wiedzy nie tylko projektowej ale również analitycznej dotyczącej serwisów WEB oraz Mobile. Dzięki temu będzie posiadał niezbędne umiejętności w zakresie projektowania, analizy i optymalizacji.

Efekty uczenia się

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zaliczeń (lub projektów) przewidzianych w planie szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga rozdzielności funkcji kształcenia oraz walidacji, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Google „Kwalifikacja indywidualna Google Analytics”. Podmiotem walidującym jest firma Google.

Szkolenie "Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa" mają na celu przekazać kompleksową i zaawansowaną wiedzę w zakresie szeroko rozumianego projektowania User Experience oraz analityki internetowej. Dzięki połączeniu projektowania UX z analityką internetową absolwent uzyska pełny zakres wiedzy nie tylko projektowej ale również analitycznej. Dzięki temu będzie posiadał niezbędne umiejętności w zakresie projektowania, analizy i optymalizacji rozwiązań internetowych.

Uczestnik szkolenia będzie wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na runku pracy jako UX Designer, UX Specialist, Projektant UX/UI, UX Researcher, Web Analyst, Digital Marketing Analyst, Analityk Internetowy w agencjach interaktywnych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Podczas zajęć, uczestnicy, krok po kroku realizują projekt zaliczeniowy (w ramach projektów cząstkowych), zawierający kolejne elementy strategii i opracowania mekiet funkcjonalnych zaprojektowanej aplikacji mobilnej lub serwiwu WWW.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

W przypadku dofinansowania ze środków, dla których wymagany jest zewnętrzny egzamin,, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Google „Kwalifikacja indywidualna Google Analytics”.
W przypadku korzystania z innych źródeł dofinansowania, uzyskanie certyfikatu jest opcjonalne.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga rozdzielności funkcji kształcenia oraz walidacji, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Google „Kwalifikacja indywidualna Google Analytics”. Podmiotem walidującym jest firma Google.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Politechnika Białostocka / firma Google. W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga zakończenia egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji (zgodnie z regulaminem EFS), pomiotem prowadzącym walidację jest firma Google.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Politechnika Białostocka - TAK / firma Google - NIE. W przypadku korzystania z dofinansowania, których regulamin wymaga zakończenia egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji (zgodnie z regulaminem EFS), pomiotem prowadzącym walidację jest firma Google, która nie jest w BUR.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 29,09 zł
Koszt osobogodziny brutto 29,09 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Bińczyk

Jan Bińczyk

Jego zainteresowania naukowe oraz zawodowe obejmują obszar interakcji człowiek-komputer, w szczególności wpływu technik perswazyjnych na zachowanie użytkowników.
Współzałożyciel i członek zarządu UXPA Poland – User Experience Professionals Association.
Jest absolwentem SWPS na kierunku Społeczna Psychologia Komunikacji i Informatyki.
Swoją karierę zawodową rozwija jako jako user exeperience designer. Obecnie pracuje jako Senior UX Designer w G2A.COM.
Prowadzenie zajęć w poprzedniej edycji na Studia Podyplomowych.

Zdjęcie Bartosz Dobrowolski

Bartosz Dobrowolski

Związany z branżą nowych technologii od ponad 15 lat. Przez niemal 10 lat pracując w firmach Business Objects a następnie SAP Polska jako ekspert zajmujący się systemami Business Intelligence oraz Business Process Management inspirował klientów wspierając siły sprzedaży. Jako konsultant, presales i ewangelista uczestniczył w ponad 120 projektach.
Aktualnie jako Business Development Executive w firmie Upnext współtworzy platformę społecznościową dedykowaną dla dużych biur coworkingowych na świecie.
Prowadzenie zajęć w poprzedniej edycji na Studia Podyplomowych.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

Przez ponad 2 lata jako Customer Success Director w firmie Uselab odpowiadał za relacje z kluczowymi klientami, budowę koncepcji i wizji rozwiązań w zakresie projektowania doświadczeń (User Experience, Customer Experience, Service Design) i związane z nimi działania handlowe.

Zdjęcie Magdalena Jagodzik

Magdalena Jagodzik

Pracuje jako UX Analyst Team Leader w agencji Infinity Group. Odpowiada za prace związane z zaawansowaną analityką webową, a także budowaniem i optymalizacją rozwiązań wspierających sprzedaż w internecie. W swojej pracy czerpie z wielu dziedzin, takich jak socjologia, psychologia, marketing oraz umiejętności projektowe.

Zdjęcie Tomasz Michniewicz

Tomasz Michniewicz

Specjalizacją zawodową jest obszar Strategii User Experience oraz komunikacji marketingowej.
Pan Tomasz Michniewicz posiada merytoryczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć. Tematyka zajęć obejmuje także zagadnienia związane z rozszerzeniem przedmiotów prowadzonych przez pracowników wydziału.

Potwierdzeniem jego kompetencji jest wieloletnia praktyka zawodowa w jednej z czołowych agencji interaktywnych w kraju Infinity Group oraz portfolio zrealizowanych projektów dla wiodących marek i firm z wielu branż m.in.: Orlen, Alior Bank, Multikino, Allianz, Nestle, Unilever.
Wyższe magisterskie Marketing, Wyższe Magisterskie Informatyka Gospodarcza - Politechnika Białostocka
Bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń i prelekcji obejmujące warsztaty dla Klientów Infinity Group, zajęcia na Studiach Podyplomowych kilku uczelni wyższych w tym PB oraz prelekcje w wydarzeniach związanych z User Experience i komunikacją digitalowa (m.in. East Biz, Marketingowe Środy, We Design Locally)
Wieloletnie doświadczenie zdobyte w jednej największych firm branży IT – agencji interaktywnej Infinity Group oraz w agencji reklamowej Blueberry (obecnie Agencja Warszawa). Obecnie na stanowisku Senior Strategy Planner & UX Designer zajmuje się tworzeniem strategii dla produktów cyfrowych i projektowaniem UX dla Klientów agencji.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Tadejko

Paweł Tadejko

email: p.tadejko@pb.edu.pl

tel: (+48) 504 142 530

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne dla uczestników posiadają formę elektroniczną prezentacji w plikach PDF oraz dokumentów w formatach najpopularniejszych edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Po zapisaniu się na usługę kandydat na szkolenie powinien złożyć dokumenty w formie online za pomocą strony

https://irk2.uci.pb.edu.pl/pl/offer/SZKOLENIA_PODYPL_2021_2022/

W razie wątpliwości kontakt z biurem studiów podyplomowych Wydziału Informatyki, tel. 85 746 90 99, kom. 789 284 909

Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A, p. 019

Informacje dodatkowe

Minimalna liczba osób, dla której jest uruchamiane szkolenie to 30 (łącznie kandydatów studiów podyplomowych i kursu). Zajęcia dla słuchaczy studiów i kursantów odbywają się wspólnie. Wspólny jest program, liczba godzin i prowadzący. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu szkolenia podejmuje Dziekan.

LIMIT MIEJSC - 34 słuchaczy. W przypadku większej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu dodatkowych grup podejmuje Dziekan.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

 • posiadanie komputera/laptopa z wyposażeniem w kamerę internetową i mikrofon;
 • posiadania łącza internetowego o prędkości minimum 10 Mbps;
Ciasteczka>