Usługa - Rozszerzony kurs prawa jazdy kat D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu osób cz. I

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców JUREK Łukasz Wódka

5/5 z 20 ocen

Tytuł Rozszerzony kurs prawa jazdy kat D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu osób cz. I

Numer usługi 2021/04/25/41367/1022159

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców JUREK Łukasz Wódka

Miejsce usługi Kutno

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

9 240,00 zł netto za osobę

9 240,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętność kierowania autobusem oraz możliwość podjęcia pracy jako kierowca zawodowy.

Wymagania wstępne:

- ukończone 24 lata,

- aktualne badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca,

- aktualne badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca,

- prawo jazdy kat. B.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 30-04-2021
Liczba godzin usługi: 132
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie numer RT.5440.4.2015 wydane przez Starostę Kutnowskiego dnia 31.08.2015 r. na podstawie art. 28 ust. 1, ust., 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kat.D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przepisy ruchu drogowego (41 godz.)

1. Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.

2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych , porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni.

 - Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach

3. Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdami m.in.:

-alkoholu lub innego podobnie działającego środka

-  wahań stanu emocjonalnego

-  zmęczenia

4. Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu.  

5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności.

6. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.

7. Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska.

8. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i użytkowania pojazdu.

9. Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku.

10. Rodzaje dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni.

11.Zadania i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym.

12 .Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynek kierowców (umiejętność korzystania z tachografu).

13.  Dokumenty wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów.

14. Środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu.

15. Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych.

16. Warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku.

17. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdów.

18. Obsługa i eksploatacja autobusu

19. Zasady poruszania się po drodze autobusem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami

20. Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku

21. Manewrowanie autobusem w ruchu miejskim

22. Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące autobusu

23. Planowanie trasy przejazdu

24. Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf

25. Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa

26. Transport na trasach międzynarodowych - dokumentacja, trasy, czas pracy

27. Ekonomia jazdy

28. Błędy najczęściej popełniane przez kierowców zawodowych

29. Egzamin wewnętrzny

Jazdy pod kontrolą i nadzorem instruktora (60 godz.)

1. Przygotowanie się do jazdy

2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania

3.Włączanie się do ruchu

4. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze

5. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków

6. Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych

7. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń 8.skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne

9. Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego

10.jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

11. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu

12. Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy

13.  Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

Zagadnienia z kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (31 godz.)

1.Czas pracy kierowcy
2.Obsługa tachografu
3.Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania
4.Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu

Po zajęciach teoretycznych, zajęcia praktyczne ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Po zakończeniu zajęć przeprowadzany jest egz. wew. teoretyczny i praktyczny.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs prowadzi do nabycia dodatkowych kwalifikacji - prawa jazdy kat. D.

Efekty uczenia się

Efektem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii D. Znajomość przepisów ruchu drogowego, obsługa i budowa autobusu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 240,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 240,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długosza 6B, 99-300 Kutno, woj. łódzkie

Zajęcie teoretyczne na sali wykładowej ul. Długosza 6B, 99-300 Kutno. Zajęcia praktyczne 99-300 Kutno, plac manewrowy Gołębiew Nowy 110.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Łukasz Wódka

Łukasz Wódka

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, T.
Instruktor nauki jazdy od roku 2007.

Zdjęcie Sławomir Baranowski

Sławomir Baranowski

Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, T.
Instruktor nauki jazdy od roku 2011

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łukasz Wódka

Łukasz Wódka

email: oskjurek@gmail.com

tel: (+48) 609 912 341

Ciasteczka>