Usługa - Implementacja RODO w przedsiębiorstwie – forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2770 ocen

Tytuł Implementacja RODO w przedsiębiorstwie – forma zdalna

Numer usługi 2021/04/12/6982/1005382

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Namysłów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

18 000,00 zł netto

22 140,00 zł brutto

200,00 zł netto za godzinę

246,00 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Usługa kierowana jest właścicieli firm, pracowników na stanowiskach kierowniczych, pracowników zajmujących się wdrożeniem RODO, administratorów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych – zwłaszcza po wejściu w życie przepisów RODO.

Data zakończenia rekrutacji: 08-06-2021
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Przeprowadzenie kontroli stanu zabezpieczeń danych osobowych, obszarów przetwarzania. Identyfikacja zbiorów danych osobowych, w formie papierowej i elektronicznej.

2. Doradztwo w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Tworzenia lub dostosowania wymaganych dokumentów, tj.: Polityki prywatności (Bezpieczeństwa), Retencji danych wraz z odpowiednimi załącznikami. Wytworzenie wzorów oświadczeń oraz klauzul poufności dla pracowników (lub podwykonawców) a także upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewentualnych zgód

3. Przekazanie narzędzia do analizy ryzyka wraz z opisem metodyki. Przeprowadzenie na podstawie Art. 6, 9 RODO weryfikacji legalności przetwarzania danych w zidentyfikowanych zbiorach.

4. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego dla zbiorów w oparciu o Art. 13, 14 RODO.

5. Opracowanie klauzul informacyjnych.

6.. Przygotowanie i przekazanie Klientowi wzorów umów powierzenia danych osobowych z podmiotami, którym powierzył przetwarzanie danych.

7. Analiza realizacji praw podmiotu danych, wydanie stosownych zaleceń.

8. Kontrola zasad używania sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych pod kątem zgodności z przepisami RODO.

9. Wytworzenie przez przedsiębiorstwo regulaminu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wytworzenie przez przedsiębiorstwo rejestru czynności przetwarzania dla Administratora lub dla Podmiotu przetwarzającego.

11. Wspólne opracowanie zasad zarządzania incydentami, utworzenie rejestru incydentów.

12. Sformułowanie zaleceń dla podmiotu, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych i zapewniających uzyskanie zgodności z przepisami RODO.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

 • bezpłatna aplikacja Zoom
 • komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki (mogą być wbudowane) dowolne łącze internetowe
 • przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na doradztwo; link będzie ważny do końca doradztwa.

 Podczas doradztwa jest możliwość korzystania z mikrofonu i kamery.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Konsultacje online
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja zbiorów danych osobowych, obszarów przetwarzania danych osobowych
Data realizacji zajęć
15-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie klauzul zgód, poufności, wzoru umowy powierzenia
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Konsultacje online
Data realizacji zajęć
17-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie klauzul informacyjnych, spełnienie obowiązku z art. 13 i 14 RODO
Data realizacji zajęć
18-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Wytworzenie wzorów upoważnień do przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
21-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie Polityki Prywatności (bezpieczeństwa danych)
Data realizacji zajęć
22-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Kontynuacja - opracowanie Polityki Prywatności
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Konsultacje online
Data realizacji zajęć
24-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie wzoru rejestru czynności wraz z analizą czynności przetwarzania danych w podmiocie
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym (zasad bezpieczeństwa dla użytkowników systemu)
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Wytworzenie procedury zarządzania incydentami
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie algorytmu ryzyka (narzędzia do analizy ryzyka)
Data realizacji zajęć
02-07-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie rekomendacji dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Spełnienie wymagań prawnych, w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w szczególności poprzez zaimplementowanie wymaganych procedur, polityk, rejestrów oraz zapoznanie właścicieli i pracowników z tymi dokumentami.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu nabył:

Wiedzę z zakresu:

 • bezpiecznego, zgodnego z aktualnym stanem prawnym przetwarzania danych osobowych na każdym etapie funkcjonowania działalności.

Umiejętności: 

 • samodzielnej realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, zwłaszcza w sferze prowadzenia stosownych rejestrów,
 • dokonywania analiz,
 • doboru środków bezpieczeństwa,
 • realizacji praw podmiotu danych, co pozwoli nie tylko na utrzymanie zaproponowanych rozwiązań, ale również na doskonalenie systemu bezpieczeństwa we własnym zakresie.

Kompetencje społeczne:

 • postawa odpowiedzialna społecznie,
 • postępowanie zgodnie z aktualnym stanem prawnym przetwarzania danych osobowych

W procesie doradczym przedsiebiorstwo stworzy i zaimplementuje dokumentację: 

1. Polityka Prywatności

2. Regulamin ochrony danych osobowych wraz z załącznikami;

3. Klauzule informacyjne, poufności i zgody - wzory; Wzory upoważnień do przetwarzania danych

4. Wzory umów powierzenia danych. Wzór rejestru czynności przetwarzania danych.

5. Procedura zarządzania incydentami.

6.Zalecenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem.  

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 18 000,00 zł
Koszt usługi brutto 22 140,00 zł
Koszt godziny netto 200,00 zł
Koszt godziny brutto 246,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Joanna Krupska

Joanna Krupska

Prawniczka z siedmioletnim doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych. Wdrażająca systemy ochrony danych osobowych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych w międzynarodowej korporacji (branży finansowej) jak i Okręgowej Izbie radców prawnych.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | Wrocław Hoist Polska Sp. z o.o.
• Pomoc przy dostosowywaniu organizacji do wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),
• Bieżące monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów unijnych oraz krajowych, • Opiniowanie procedur ochrony danych osobowych, opiniowanie umów, doradzanie Spółce oraz pracownikom w zakresie spoczywających na nich obowiązków wynikających z RODO, • Wydawanie rekomendacji i zaleceń,
• Szkolenie pracowników,
• Współpraca z organem nadzorczym. 06/2018 - 09/2018 Ekspert ds. ochrony danych osobowych | Wrocław Hoist Polska Sp. z o.o. Doradztwo prawne, bieżące wsparcie Inspektora ochrony danych, analiza procesów spółki pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych, analiza obowiązujących procedur, prowadzenie szkoleń dla pracowników. 05/2018 - 05/2019 Inspektor Ochrony Danych Osobowych | Wrocław Okręgowa Izba Radców Prawnych
• Dostosowanie systemu ochrony danych do wymogów RODO,
• Bieżące wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych wynikających z RODO, do pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian,
• 2019 Efektywne zarządzanie ryzykiem, czyli jak wybrać m

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Wiącek

Katarzyna Wiącek

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Podczas doradztwa, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw. Usługa przeprowadzona na platformie Zoom

Ciasteczka>