Usługa - Kurs prawa jazdy kat. CE; Kierunek Kariera , Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Jacek Sikora Ośrodek Szkolenia Kierowców "Autotransbud"

4.6/5 z 5 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. CE; Kierunek Kariera , Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2021/04/08/36836/1002281

Dostawca usług Jacek Sikora Ośrodek Szkolenia Kierowców "Autotransbud"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

62,50 zł netto za osobogodzinę

62,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i mieć możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu:

"Kierunek Kariera"

"Kierunek Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 15-04-2021
Liczba godzin usługi: 56
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: zaświadczenie wydane przez Prezydenta miasta Krakowa z dnia 11.01.2021 r
Zakres uprawnień: kat. C, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs ten został poszerzony o zajęcia teoretyczne mające na celu przypomnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, przewożenia ładunku oraz czasu pracy kierowcy

Ilość godzin szkolenia:

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (15 godzin zegarowych)

Zajęcia praktyczne – 34 godzin lekcyjnych (25 godzin zegarowych)

Egzamin wewnętrzny  - 2 godzina

Zajęcia praktyczne  uczestnik kursu ustala indywidualnie z kierownikiem Ośrodka. 

Program usługi:

  1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
  2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
  3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
  4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
  5. Plac manewrowy
  6. Ruch drogowy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
16-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zdobycie kompetencji zawodowych do prowadzenia pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 tony z przyczepą. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętności praktyczne w prowadzeniu pojazdów uprawniającego go do przystąpienia do egzaminu państwowego wydającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu ciężarowego z przyczepą.

Efekty uczenia się

Po ukończonym kursie uczestnik zna zasady ruchu drogowego. Potrafi wykonywać podstawowe czynności kontrolno- obsługowe pojazdu samochodowego powyżej 3,5 t z przyczepą oraz bezpiecznie poruszać się po drogach pojazdem o masie przekraczającym 3,5 t z przyczepą.Uczestnik kursu wie i zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, przepisy ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.Uczestnik potraf prowadzić pojazd ciężarowy pow. 3,5 tomy z przyczepą, Obsługuje mechanizm  pojazdu, zachowuje ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Uczestnik nabył kompetencje społeczne takie jak umiejętność samokształcenia oraz zachowania w ruchu drogowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników drogi.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po szkoleniu uczestnik usługi przystępuje do egzaminów państwowych po zdaniu których otrzymuje prawo jazdy wydane przez Starostę Powiatowego lub Prezydenta Miasta - Ustawa o kierujących pojazdami z dn. 05.01.2011, Dz. U.2011 nr 30 poz. 151

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 62,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 62,50 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Cystersów 3, 31-553 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: OSK Autotransbud ul. Topolowa 32/8 30-506 Kraków Zajęcia praktyczne: Plac manewrowy ul. Myśliwska 68

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Sikora

Jacek Sikora

Instruktor wykładowca kat. B,C,D.BE,CE

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Sikora

Katarzyna Sikora

email: kaasia119@wp.pl

tel: (+48) 516 045 860

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

1.Wiek: 21 lata

2. Posiadanie kat. C

2.Posiadany Profil Kandydata na Kierowcę( zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011r.)

Informacje dodatkowe

Wymagany profil kandydata na kierowcę PKK 

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera ,Kierunek Kariera Zawodowa.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w WORD

Koszt egzminu 245 zł.

Po zakończeniu uczestnik obowiązkowo wypełnia ankietę w BUR.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera"

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa

EGZAMIN WYMAGANY w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Ciasteczka>