Usługa - Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1300 ocen

Tytuł Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych

Numer usługi 2021/04/08/7392/1002171

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Kalisz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

2 500,00 zł brutto za osobę

83,33 zł netto za osobogodzinę

83,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji wymaganych przy obsłudze  żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 25-06-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Ogólne wiadomości o dźwignicach - 3h
 2. Wiadomości o dozorze technicznym - 3h
 3. Maszynoznawstwo specjalistyczne - 8h
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, awarie i wapadki podczas obsługi żurawi samojezdnych, przenośnych oi przewoźnych - 4h
 5. Eksploatacja żurawi samojezdnych, przenośnych oi przewoźnych - 6h
 6. Zajęcia praktyczne - żurawie samojezdne przenośne i przewoźne - 6h

 Egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
29-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-07-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych

Efekty uczenia się

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • Porównanie nabytej wiedzy i umiejętności przez słuchaczy z założonymi wcześniej celami i zadaniami szkolenia.
 • Bieżące badanie wyników (analiza przerobionego materiału w formie dyskusji i pytań kontrolnych),
 • Monitoring szkolenia – wewnętrzny nadzór pedagogiczny – polegający na sprawdzeniu czy wszystkie zaplanowane cele i zadania szkolenia są realizowane zgodnie z wyznaczonymi założeniami,
 • Egzamin końcowy – sprawdzający ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą podczas szkolenia.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi UTB

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 83,33 zł
w tym koszt walidacji netto 193,78 zł
w tym koszt walidacji brutto 193,78 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie

ZDZ Centrum Kształcenia w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe
 • Plac manewrowy do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Przemysław Krzykała

Przemysław Krzykała

Urządzenia Transportu Bliskiego,
BHP

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Biały

Michał Biały

email: szkoly@zdz.kalisz.pl

tel: (+48) 62 7674 088

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

książka, przykładowy zestaw pytań egzaminacyjnych

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych i przewoźnych
 • ukończone min. gimnazjum lub szkoła podstawowa

Informacje dodatkowe

Słuchacze otrymują przykykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych.

Ciasteczka>