Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
Logo Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 11
25-310 Kielce
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 67
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Firma Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych z zakresu obsługi oprogramowania biurowego, baz danych, Internetu, programów graficznych, bezpieczeństwa w sieci oraz autoryzowanych kursów technicznych Microsoft dla administratorów sieci i specjalistów IT. Od 2000 roku jesteśmy autoryzowanym Partnerem Microsoft i  ośrodkiem szkoleń technicznych - Microsoft Technical Educational Center. Od 2001 posiadamy status niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli z Akredytacją Kuratora Oświaty, od 2011 niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. Od prawie 20 lat z powodzeniem realizujemy projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków EFS. Prowadzimy także autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE, w którym realizowane są międzynarodowe egzaminy z technologii informatycznych i biznesowych, m.in. egzaminy Microsoft, Cisco, AWS itp. oraz posiadamy status Laboratorium egzaminacyjnego ECDL

Przez lata swojej działalności firma P.S.I. zdobyła uznanie wśród wielu klientów, oferując bardzo wysoki poziom prowadzonych szkoleń, czego potwierdzeniem są referencje udzielone nam przez klientów oraz certyfikaty Microsoft. Nasi klienci to m.in. TP S.A., NBP, Wodociągi Kieleckie , Echo Investment, Radio Kielce, WUP Kielce, RR Donnelley S.A., PUP Kielce, Pilkington S.A., Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, Izba Skarbowa w Kielcach, ZUS o/Kielce, WSH Radom, KRUS Kielce oraz szereg osób indywidualnych, firm prywatnych oraz szkół publicznych i niepublicznych.

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia, warsztaty, kursy oraz usługi doradcze w szczególności w zakresie:

 • obsługi komputera, Internetu oraz programów biurowych typu MS Office na różnych poziomach zaawansowania dla pracowników różnych branż, w tym szkolenia w standardzie DIGCOMP oraz przygotowujące do egzaminów m.in. ECDL, ECCC, Microsoft
 • autoryzowane szkolenia techniczne Microsoft
 • szkolenia dla informatyków i specjalistów IT w zakresie zarządzania i administrowania serwerami, siecią w organizacji, bezpieczeństwa danych i baz danych.

W ostatnich kilku latach zrealizowaliśmy wiele szkoleń komercyjnych min.:

 • szkolenia z  arkuszy kalkulacyjnych MS Excel na 3 poziomach zaawansowania
 • szkolenia z zakresu obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
 • szkolenia z podstaw obsługi komputera
 • szkolenia i doradztwo trenerskie z obsługi urządzeń elektronicznych dla pracowników sklepów sieci handloweautoryzowane szkolenia Microsoft:
 • MS 55367 Windows Server Administration
 • MS 55371 Windows Server Administration
 • MS S.C.-300T00  Microsoft Identity and Access Administrator
 • MS 20740 Installation, Storage and Compute with windows Server 2016
 • MS 20741 Networking with Windows Server 2016
 • MS 20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016
 • MS 20410  Installing and Configuring Windows Server 2012
 • MS 20411 Administering Windows Server 2012
 • MS 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
 • MS 20331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
 • MS 20462 Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases
 • MS 10961 Automating Administration with Windows PowerShell
 • MS 20687 Configuring Windows 8.1
 • MS 10747 Administering System Center 2012 Configuration Manager
 • MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client
 • MS 6293 Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise
 • MS 50331 Windows Client, Enterprise Desktop Support Technician
 • MS 10969 Active Directory Services with Windows Server
 • szkolenie Usługi Active Directory serwera Windows
 • szkolenia Administrowanie systemem Windows Server 2019
 • szkolenia Administrowanie serwerami
 • szkolenia Administrowanie serwerem Windows Server 2012
 • szkolenie Windows 10 w domenowym środowisku przedsiębiorstwa
 • szkolenie Tworzenie zapytań w języku SQL
 • szkolenia Administrowanie sieciami komputerowymi szkolenie Bazy danych SQL
 • szkolnie Administrator baz danych
 • szkolenie MS Windows 10 –rozwiązywanie problemów
 • szkolenia Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku MS Windows Server 2016 i Windows 10
 • szkolenie z zakresu Administracji systemami Windows 8 i Windows Server 2012
 • szkolenia Programowanie aplikacji web w języku C#
 • szkolenie Tworzenie i zarządzanie zawartością portali internetowych (system CMS-DotNetNuke)
 • szkolenia dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych „Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ITC”
 • szkolenia dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych „Innowacyjne nauczanie informatyki w szkole – programowanie”
 • szkolenie Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Placówek Oświatowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Realizujemy również własne projekty szkoleniowe w ramach dofinansowania z EFS:

2017-2023

 • granty szkoleniowe dla świętokrzyskich i mazowieckich nauczycieli w ramach projektu "Lekcja:Enter" Program Operacyjny Polska Cyfrowa: G/POPC/2023/8/17 – „E-nauczyciel w każdej szkole”; G/POPC/2022/7/2 - „TIK w świętokrzyskich szkołach – edycja 2”; G/POPC/2021/3/24 -„TIK w świętokrzyskich szkołach”;  G/POPC/2020/2/17 - "Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach";
 • „Szkoła Młodych inżynierów/inżynierek” - edukacyjny projekt z zakresu rozwoju kompetencji politechnicznych wśród uczniów i uczennic dla 55 nauczycieli i 730 uczniów z 26 szkół w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • projekty szkoleń komputerowych dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego: „e-obywatel - kształcenie ustawiczne w zakresie ICT” RPSW.08.05.04-26-0007/17-00, w którym wzięło udział 164 uczestników/czek oraz „e-obywatel - nowe kwalifikacje cyfrowe” RPSW.08.04.03-26-0012/19-02 dla 123 uczestników/uczestniczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego;

2012-2015

 • projekt szkoleń komputerowych dla mieszkańców świętokrzyskiego UDA-POKL.09.06.02-26-070/12-00 „e-obywatel – rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim” dla 395 uczestników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • projekt szkoleń komputerowych dla 459 świętokrzyskich nauczycieli UDA-POKL.09.04.00-26-054/12-00 „NAUCZYCIEL –opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik ICT” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

2008-2012

 • projekty szkoleń komputerowych dla pracujących mieszkańców świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: UDA-POKL.08.01.01-26-077/11-00 „Poszukiwany pracownik – e-pracownik” dla 495; UDA-POKL.08.01.01-26-004/10- „Profesjonalny pracownik – komputer bez tajemnic” dla 437 osób; UDA-POKL.08.01.01-26-028/09- 02 „Europejski certyfikat IT w zasięgu ręki” dla  437 osób; UDA-POKL.08.01.01-26-002/08- „Wsparcie rozwoju e-pracownika w regionie świętokrzyskim” ukończyło 362 osób;

2005-2008

 • projekty szkoleń komputerowych dla pracujących mieszkańców świętokrzyskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu Z/2.26/II/2.1/16/06/U/3/06 „Ustawiczny rozwój kwalifikacji zawodowych kadr w województwie świętokrzyskim w zakresie wykorzystania technik informacyjnych”, liczba uczestników - 390; Z/2.26/II/2.1/52/05/U/18/05 „Ustawiczne kształcenie kadr dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie świętokrzyskim” liczba uczestników 249.

Współpracujemy również z innymi firmami i instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi przy realizacji innych projektów EFS, jako podwykonawca realizujący szkolenia informatyczne, m.in.:

 • szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Projekt „TIK? TAK!” Gmina Stąporków/ Publiczną Szkołę Podstawową w Krasnej
 • szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków”
 • szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Geniusz IT” Aldeo Systemy Zarzadzania Sp. z o.o.
 • szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Razem po sukces” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Sportowo –Kulturalne w Drugni
 • szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu” Zespół Szkół w Bęczkowie
 • szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „TIK na TAK” PSP w Niekłaniu
 • szkolenia dla pracowników IT w ramach projektu „Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” Urząd Marszałkowski województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 • współpraca z Kieleckim Parkiem Technologicznym w zakresie szkoleń IT w ramach projektu „INWENCJA II”
 • egzaminy certyfikacyjne Microsoft MS 70-461, 70-462, 70-463 dla studentów w ramach projektu „Absolwenci kierunków technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności”
 • egzaminy certyfikujące Microsoft na zlecenie Altkom Akademia S.A. w Krakowie w ramach projektu „Zaawansowane kompetencje informatyczne w województwie świętokrzyskim”
 • szkolenia autoryzowane Microsoft: MS 2667, MS 6292, MS2071, MS 2810 i MS 2500 dla studentów informatyki Wyższej szkoły Handlowej w Radomiu w ramach projektu uczelni „Era inżyniera”

Posiadane certyfikacje:

 • Microsoft Silver Certified Partner: • Silver Application Integration • Silver Data Platform • Silver Data Analytic
 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.26/00049/2005 WUP Kielce
 • Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0 nr DEKRA/SUS/000236
 • Akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla całości prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • Akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla prowadzonego kształcenia nauczycieli z dn. 19.10.2015 r. i z dn. 07.09.2020 r.
 • wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli nr KO II-445/8/2001 i aktualizacja wpisu nr EKST II 4360/7/10,
 • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Profesjonalne Szkolenia Informatyczne - decyzja nr 6 z dn. 09.02.2011 r., znak nr EKS-I.4430.2.55.2011 
 • wpis do Ewidencji Urzędu Służby Cywilnej w Warszawie, jako jednostka upoważniona do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej z dn. 13.03.2003 r.
 • Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE (ID 73544)
 • autoryzowane laboratorium egzaminacyjne ECDL przyznawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
info@interpsi.ok.pl
Telefon
(+48) 413 430 580, (+48) 512 503 751