Kategorie usług
 
Menu

Substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe (TŚP) - zasady postępowania przy pracy oraz w czasie awarii - Warsztaty szkoleniowe BHP


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/10/13/11383/89292
Cena netto 1 350,00 zł Cena brutto 1 660,50 zł
Cena netto za godzinę 61,36 zł Cena brutto za godzinę 75,48
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2017-12-13 Termin zakończenia usługi 2017-12-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-10-13 Termin zakończenia rekrutacji 2017-12-05
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Organizacja
Kategorie dodatkowe KU Ekologia
Prawo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji "SYSTEM" Kostrzanowski, Kowalkow, Okraska Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Ewa Dawczyk Telefon 34 321 43 80
E-mail szkolenia@biuro-system.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności w zakresie:sposobów i zasad bezpiecznej pracy w obecności TSP, sposobów postępowania z TSP oraz postępowania w razie awarii, konserwacji sprzętu ochronnego oraz zasadami jego użycia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił: klasyfikować substancje niebezpieczne, pozyskiwać informacje o substancjach niebezpiecznych z karty charakterystyki , identyfikować zagrożenia występujące podczas używania substancji niebezpiecznych, dobierać, użytkować oraz konserwować środki ochrony indywidualnej.
Drukuj do PDF