Kategorie usług
 
Menu

Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/10/12/6640/89044
Cena netto 450,00 zł Cena brutto 450,00 zł
Cena netto za godzinę 56,25 zł Cena brutto za godzinę 56,25
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2017-11-09 Termin zakończenia usługi 2017-11-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2017-11-06
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Ekologia
Kategorie dodatkowe KU Prawo
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Osoba do kontaktu Michał Jan Cichy Telefon +48 601 33 71 70
E-mail mj.cichy@cp.org.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Spełnianie wymagań środowiskowych pozwala m.in. zapobiec stratom wynikającym z uchybień wykrytych podczas kontroli WIOŚ (które mogą skutkować nałożeniem kar) oraz wynikającym z pogorszenia reputacji firmy w przypadku wykrycia i upublicznienia nieprawidłowości.
Cel edukacyjny
Jeśli zostały Ci powierzone sprawy dotyczące ochrony środowiska w firmie, lub np. rozpoczynasz działalność (albo planujesz istotne zmiany w swoim przedsiębiorstwie, które mogą mieć wpływ na środowisko) i chcesz zadbać o to, by firma nie naruszała przepisów środowiskowych (narażając się tym samym np. na sankcje prawno-finansowe oraz pogorszenie wizerunku) - to szkolenie jest dla Ciebie.
Drukuj do PDF