Kategorie usług
 
Menu

Mechatronika i agrotronika w pojazdach i maszynach rolniczych - studia podyplomowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/10/12/14535/88885
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena brutto za godzinę 13,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 300
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-30
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
Osoba do kontaktu Małgorzata Kaczmarek Telefon 512352236
E-mail rektorat@wste.szczecin.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu - zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela nadający uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu - moduł 4 związanego z Mechatroniką i agrotroniką w pojazdach i maszynach rolniczych z uwzględnieniem zagadnień opisanych w/w cytowanym rozporządzeniu.
Drukuj do PDF