Kategorie usług
 
Menu

MENEDŻER AND MORE- Akademia menedżera


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/10/06/17122/87576
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 65,00 zł Cena brutto za godzinę 65,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2017-11-18 Termin zakończenia usługi 2018-02-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2017-11-17
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu COACH AND MORE SP ZOO
Osoba do kontaktu Agnieszka Czaplińska Telefon 603333002
E-mail agnieszka.czaplinska@coach-and-more.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi zarządczych, komunikacyjnych oraz coachingowych w pracy menedżera. Wskazanie praktycznych przykładów zastosowania przedstawionych metod i narzędzi. Poszerzenie perspektywy w zakresie efektywnej pracy zespołowej oraz motywowania pracownika.
Drukuj do PDF