Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe Studia Menadżerskie dla inżynierów


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/29/7712/85797
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 23,93 zł Cena brutto za godzinę 23,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 163
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-14 Termin zakończenia usługi 2019-01-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-29 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-31
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu dr Joanna Szydło Telefon 662 32 16 38
E-mail j.szydlo@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie techniczne, przygotowujących się do pełnienia ról kierowniczych w różnego typu organizacjach. Celem studiów jest poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy Słuchaczy z zakresu nowoczesnego zarządzania. Program studiów jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na umiejętności sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zespołem. Koncepcja studiów opiera się na przekazaniu Słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter interaktywny i są ukierunkowane na potrzeby dydaktyczne absolwentów kierunków technicznych. Studia zapewniają rozwój kompetencji menedżerskich, kształtowanie umiejętności analizy zjawisk występujących w organizacji, wyciągania wniosków, uczą podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowują do pełnienia roli lidera zespołu. Elementem wyróżniającym program PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MENEDŻERSKICH DLA INŻYNIERÓW jest umożliwienie Słuchaczom pogłębionej diagnozy własnych predyspozycji osobowościowych opartej na testach psychologicznych. Dodatkowo oferowane są warsztaty rozwoju umiejętności interpersonalnych i kreatywności.
Drukuj do PDF