Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego - poziom B1 średniozaawansowany - TY=A3/3 - od listopad 2017 (soboty)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/14/11271/82076
Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 1 690,00 zł
Cena netto za godzinę 28,17 zł Cena brutto za godzinę 28,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2017-11-18 Termin zakończenia usługi 2018-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-14 Termin zakończenia rekrutacji 2017-11-17
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursu - język hiszpański - poziom podstawowy (A1)
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PHU BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH DARIUSZ WIŚNIEWSKI
Osoba do kontaktu Wioletta Ligęza Telefon 32 2177801
E-mail tychy@bestcentrum.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie kompetencji językowych na zaawansowanym poziomie języka angielskiego w celu komunikacji, w życiu codziennym.
Drukuj do PDF