Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe - Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/13/7930/81798
Cena netto 2 489,00 zł Cena brutto 2 489,00 zł
Cena netto za godzinę 6,38 zł Cena brutto za godzinę 6,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 390
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-01 Termin zakończenia usługi 2018-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-13 Termin zakończenia rekrutacji 2017-09-30
Maksymalna liczba uczestników 32
Kategoria główna KU Szkolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny prowadzenie studiów podyplomowych, wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na pdst. Art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Karolina Urantówka Telefon 32 363 12 35
E-mail karolina.urantowka@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.
Drukuj do PDF