Kategorie usług
 
Menu

Negocjacje zakupowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/12/7223/81160
Cena netto 1 290,00 zł Cena brutto 1 586,70 zł
Cena netto za godzinę 92,14 zł Cena brutto za godzinę 113,34
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-21 Termin zakończenia usługi 2018-03-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Progress Project Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Jaworska Telefon 570003200
E-mail joanna.jaworska@progressproject.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili identyfikować sygnały zachowań taktycznych, manipulujących i emocjonalnych oraz zastosować odpowiednią kontrreakcję. Otrzymają również wiedzę w zakresie sposobów kalkulacji rzeczywistych możliwości cenowych, a co za tym idzie wielkości „bufora negocjacyjnego” z jakim mamy do czynienia. Będą znali nowoczesne techniki negocjacyjne, które są wdrażane w wielu firmach na całym świecie. Dzięki temu będą mogli uzyskiwać większe ustępstwa podnosząc swoją skuteczność. Dodatkowo, posługując się miękkimi regułami wywierania wpływu uczestnicy szkolenia będą potrafili kształtować kontakty z Dostawcami w taki sposób aby osiągać swoje cele podtrzymując jednocześnie wysoki poziom relacji. Szkolenie poszerzy wachlarz zachowań negocjacyjnych uczestników oraz uczy umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”. Dzięki udziałowi w warsztacie znacznie wzrośnie skuteczność indywidualna i komfort działania w środowisku pracy Uczestników.
Drukuj do PDF