Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

INTENSYWNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- POZIOM A2.2, B1.1- 2 SEMESTRY- 108 GODZIN WRAZ Z KURSEM INDYWIDUALNYM- POZIOM B1.1- 24 GODZINY- WROCŁAW


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/07/17/10316/69756
Cena netto 4 964,52 zł Cena brutto 4 964,52 zł
Cena netto za godzinę 37,61 zł Cena brutto za godzinę 37,61
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 132
Termin rozpoczęcia usługi 2017-09-11 Termin zakończenia usługi 2017-12-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-08-29 Termin zakończenia rekrutacji 2017-09-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Katarzyna Ciećkiewicz Telefon 508875701
E-mail katarzyna.cieckiewicz@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu kursów Österreich Institut uczestnik: rozumie dłuższe wypowiedzi i teksty w różnych odmianach regionalnych niemieckiego. Potrafi porozumiewać się w większości sytuacji komunikacyjnych (m.in. proste negocjacje, zwrócenie komuś na coś uwagi, reagowanie na polecenia). Umie szczegółowo opisywać otoczenie, cechy charakteru, upodobania. Potrafi tworzyć nowe słowa, wyrażać emocje. Wie jak przeprowadzić krótką rozmowę kwalifikacyjną.
Drukuj do PDF