Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie Lean SIX SIGMA Yellow Belt z egzaminem certyfikującym


Informacje o usłudze
Numer usługi2017/06/19/8045/63662
Cena netto 5 290,00 zł Cena brutto 6 507,00 zł
Cena netto za godzinę 165,30 zł Cena brutto za godzinę 203,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2017-09-18 Termin zakończenia usługi 2017-09-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2017-09-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OMEC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Łukasz Wittenberg Telefon +48 801 55 66 32
E-mail lukasz.wittenberg@omec.pl Fax
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po ukończeniu szkolenia zdobedzie: - poszerzenie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie poprawy efektywności procesów - zwiększenie efektywności działań biznesowych w swoich przedsiębiorstwach - zastosowanie zarówno metodyki Six Sigma jak i podejścia Lean oraz zarządzania procesami. - zaprezentowanie strategii rozwiązywania problemów związanych z usprawnianiem procesów. - wstępne zastosowanie wielu narzędzi zarówno statystycznych jak i z obszaru doskonalenia biznesu - do rozwiązywania problemów - zrozumienie i przyswojenie taktycznych oraz strategicznych aspektów umiejętności wymaganych na poziomie LSS Yellow Belt. - pierwszy krok w kierunku udanego wdrożenia metodyki doskonalenia procesów poprzez zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i terminologią Six Sigma - zdolność do świadomego uczestnictwa w zespołach projektowych Lean Six Sigma - zrozumienie celów, zasad i terminologii metod Lean Six Sigma, w tym metody D-M-A-I-C, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji wymaganych w fazach Define, Measure i Control – zgodnie z zakresem zdefiniowanym w IASSC Lean Six Sigma Yellow Belt Body of Knowledge™ - oraz zapoznanie się z modelem wdrażania podejścia Six Sigma w organizacji - przygotowanie do egzaminu certyfikującego na poziomie Yellow Belt, potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności Szerszy opis szkolenia na: www.omec.pl


Drukuj do PDF