Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat.C i C+E wraz z egzaminami w WORD


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/08/01/53440/605628
Cena netto 4 775,00 zł Cena brutto 4 775,00 zł
Cena netto za godzinę 69,20 zł Cena brutto za godzinę 69,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 69
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-24 Termin zakończenia usługi 2021-02-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-08-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-16
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
TAK - UCZESTNIK KURSU UZYSKUJE DOKUMENT PRAWA JAZDY WYDANY PRZEZ URZĄD MIASTA/ STAROSTĘ/ PREZYDENTA MIASTA
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
URZĄD MIASTA/STAROSTA/PREZYDENT MIASTA
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dopierała Łukasz Ośrodek Szkolenia Kierowców
Osoba do kontaktu Łukasz Dopierała Telefon 507194432
E-mail lukaszdopieralaosk@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego – przygotowanie do wykonywania zawodu na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą. W trakcie szkolenia kursant zdobędzie wiedze z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat.C i C+E. Osoba szkolona zdobędzie umiejętność sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ciężarówki oraz ciężarówki z przyczepą. Uczestnik wyrobi dojrzałość społeczną i umiejętność odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m.in. ponoszenie odpowiedzialności za realizacje zadań przewozowych, dostosowywanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym.Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C i C+E w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Drukuj do PDF