Kategorie usług
 
Menu

Akademia Trenera Biznesu. Praktyczne vademecum przygotowujące do pracy trenera.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/08/01/28561/605624
Cena netto 5 900,00 zł Cena brutto 5 900,00 zł
Cena netto za godzinę 92,19 zł Cena brutto za godzinę 92,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 64
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-08-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DCC Grygorcewicz Tomasz Grygorcewicz
Osoba do kontaktu Tomasz Grygorcewicz Telefon 505 184 492
E-mail t.grygorcewicz@dcc-grygorcewicz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Akademia Trenera Biznesu ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu trenera biznesu. W efekcie ukończenia kursu uczestnik będzie miał kompetencje do komercyjnego realizowania usług trenerskich w ramach własnej działalności, na zlecenie lub w ramach rozszerzenia swoich standardowych zadań.
Cel edukacyjny
"Akademia Trenera Biznesu. Praktyczne vademecum przygotowujące do pracy trenera" została zaprojektowana jako warsztat kompleksowo przygotowujący uczestników do pracy w roli trenera biznesu. W trakcie kursu uczestnicy otrzymują praktyczne vademecum trenerskie, jednocześnie tworząc, ze wsparciem trenerów, własny projekt szkoleniowy, który będzie gotowym produktem szkoleniowym do realizacji na sali szkoleniowej po kursie. Dzięki udziałowi w Akademii Trenera Biznesu uczestnik uzyska WIEDZĘ: - o kompetencjach trenerskich i kompetencjach w ogóle - o metodach uczenia dorosłych - o procesie grupowym - o organizacji procesu szkoleniowego - o rodzajach metod szkoleniowych/rozwojowych i narzędziach trenerskich - o komunikacji i wywieraniu wpływu Dzięki udziałowi w Akademii Trenera Biznesu uczestnik uzyska UMIEJĘTNOŚCI: - planowania, organizowania, realizacji i ewaluacji szkoleń - badania potrzeb i określania celów - autoprezentacji i prezentacji przed uczestnikami szkoleń - budowania zaufania i relacji w grupie szkoleniowej - angażowania uczestników - udzielania bezpiecznej i rozwojowej informacji zwrotnej - radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na sali szkoleniowej - obserwacji, zbierania i strukturalizowania informacji oraz wyciągania wniosków - elastycznego reagowania na zmiany - dostosowania sposobu komunikacji do odbiorców i kontekstu Dzięki udziałowi w Akademii Trenera Biznesu uczestnik na poziomie POSTAW będzie miał możliwość: - zwiększenia świadomości różnorodności uczestników szkoleń - poznania swojego wpływu na sytuacje na sali szkoleniowej - zrozumienia wagi odpowiedzialności za wywieranie wpływu na ludzi podczas pracy trenerskiej - otwartego spojrzenia z różnych perspektyw na rolę trenerską - poznania zasad etyki, odpowiedzialności i rzetelności prezentowanych treści i postaw.


Drukuj do PDF