Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. A/ kurs rozszerzony / Kierunek Kariera / MBON Plus - Kurs indywidualny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/22354/596151
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-15 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-13
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs na prawo jazdy kat A
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501421996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.A. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. A. . Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: przygotowania i obsługi motocykla do jazdy, budowy i eksploatacji motocykla, przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa motocyklisty, odpowiedzialności kierowcy, wiedzę dot. prawidłowego reagowania w przypadku awarii oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W trakcie kursu uczestnik kursu nabędzie umiejętności: prowadzenia motocykla w ruchu drogowym oraz podczas różnego rodzaju manewrów, opanuje czynności kontrolno - obsługowe motocykla, umiejętność prawidłowego udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ukończenie szkolenie przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych w zakresie: kultury jazdy, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach związanych z prowadzeniem motocykla, zdolność kształtowania własnego rozwoju, osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez zakończony kurs, który daje możliwość podejścia do egzaminów państwowych.


Drukuj do PDF