Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z języka niemieckiego, poziom podstawowy, zajęcia indywidualne - forma zdalna.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/30025/596148
Cena netto 7 663,00 zł Cena brutto 7 663,00 zł
Cena netto za godzinę 79,00 zł Cena brutto za godzinę 79,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 97
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-12-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Języków Obcych EFFEKT Magdalena Kotowicz Aleksandra Gromadzka spółka cywilna
Osoba do kontaktu Aleksandra Gromadzka Telefon 509331136
E-mail effekt@home.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu nabycie kompetencji językowych z zakresu języka niemieckiego,na poziomie podstawowym (A1). Szkolenie zakłada rozwój wszystkich sprawności językowych, tj.: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie, z głównym naciskiem na doskonalenie umiejętności mówienia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę gramatyczną i leksykalną na poziomie A1. Rozumie wypowiedzi, często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, potrafi porozumiewać się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje. Zna zasady gramatyczne odpowiednie dla danego poziomu. Jest w stanie odnaleźć się w sytuacji społecznej, wymagającej posługiwania się kompetencjami językowymi, z zakresu języka niemieckiego, na poziomie A1. 1 jednostka zajęć trwa 50 minut.


Drukuj do PDF