Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie Przez Cele 2.0 - Skuteczna Realizacja Celów w Życiu i Biznesie – AKADEMIA MENADŻERA MŚP [SZKOLENIE WYJAZDOWE NA MAZURY]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/10/13873/595982
Cena netto 2 990,00 zł Cena brutto 2 990,00 zł
Cena netto za godzinę 186,88 zł Cena brutto za godzinę 186,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-06 Termin zakończenia usługi 2020-09-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-05
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Osoba do kontaktu Mariusz Tomaszewski Telefon 696 766 991
E-mail biuro@mtc.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym usługi jest: ☑️ zdobycie wiedzy na temat systemu zarządzania przez cele (ZPC) / Management By Objective (MBO) ☑️ nabycie umiejętności przekładania strategii firmy na cele i działania operacyjne ☑️ nabycie umiejętności wyznaczania celów metodami SMART i OKR oraz określania wskaźników ich realizacji ☑️ poznanie metod i nabycie umiejętności określania priorytetów w różnych perspektywach czasowych ☑️ nabycie umiejętności tworzenia harmonogramów działań i wdrażania ich w życie ☑️ nabycie umiejętności tworzenia motywujących kart wyników ☑️ poznanie najważniejszych zasad monitorowania i raportowania realizacji celów oraz prowadzenia rozmów na ich temat z pracownikami ☑️ nabycie umiejętności tworzenia programów naprawczych w sytuacji nierealizowania założonych celów ☑️ poznanie narzędzi informatycznych i aplikacji wspierających efektywne zarządzanie przez cele (ZPC) Szkolenie spełnia wymagania Uniwersalnych Kompetencji w ramach programu Akademia Menadżera MŚP w zakresie kompetencji: Orientacja Strategiczna - Określanie Celów i Priorytetów.


Drukuj do PDF