Kategorie usług
 
Menu

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ DOBREGO IMIENIA PRACODAWCY. NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO ORAZ PRAKTYKA OBROTU


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/10913/594464
Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł
Cena netto za godzinę 174,00 zł Cena brutto za godzinę 214,02
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-27 Termin zakończenia usługi 2020-08-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-26
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Iwona Brokowska Duda Telefon
E-mail i.brokowska@cpi.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie nowych zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady ochrony informacji poufnych w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontraktów cywilnoprawnych. Przedstawione zostaną również zasady nabywania przez pracodawcę (zatrudnionego) praw do utworów (w tym programów komputerowych, dokumentacji) oraz projektów wynalazczych stworzonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. W trakcie szkolenia omówione zostaną również zasady ochrony pracodawcy przed rozpowszechnieniem informacji naruszających renomę, dobre imię pracodawcy (np. przez byłych pracowników).


Drukuj do PDF