Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie czasem - czyli planowanie i organizowanie pracy własnej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/7409/594461
Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł
Cena netto za godzinę 165,00 zł Cena brutto za godzinę 165,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-03 Termin zakończenia usługi 2020-09-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-26
Maksymalna liczba uczestników 9
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Iwona Świdurska Mati Consulting - Szkolenia
Osoba do kontaktu Iwona Świdurska Telefon +48600433371
E-mail maticonsulting@szkolenia-mc.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest poznanie praktycznych elementów dotyczących zwiększenia efektywności a tym samym zwiększenia wydajności wykonywanych czynności w życiu zawodowym oraz życiu osobistym.
Cel edukacyjny
Korzyści dla Uczestników: - nabycie wiedzy dotyczących złych nawyków występujących w życiu - dotyczących „pożeraczy czasu” - poznanie metod planowania czasu - uporządkowanie codziennych, tygodniowych, miesięcznych rocznych zadań - nabycie umiejętności lepszej organizacji pracy - skuteczniejsza realizacja zaplanowanych zadań - poznanie korzyści wynikających z lepszego zarządzania czasem Celem szkolenia jest uświadomienie sobie czym jest „złoty czas”. Uczestnicy wykonują analizę czynności i czasu ich trwania, oraz wszelkich zakłóceń, które powodują nieefektywność działań. Poznają zasady straconego czasu oraz porządkują przyczyny strat czasu. Poznają pożeracze czasu i szukają sposobów ich rozwiązania. Podczas szkolenia omówione zostaną reguły planowania czasu, zaczynając od ustalenia celu, co oznacza określenie celu. W tej części omówiona zostaje: wizja życiowych pragnień oraz podział celów na cele prywatne i zawodowe. Aby realizować cele musimy znać elementy jakie są nam potrzebne (wiedza zawodowa, techniki pracy) – to również zostanie zaprezentowane w tej części ćwiczeń. Wykonywana jest analiza profilu osobowości aby uświadomić sobie nad czym pracować aby lepiej wykorzystywać czas i realizować cele. Kolejnym elementem szkolenia jest plan życia i kariery. Omówione zostaną zasadnicze reguły planowania czasu oraz nawyki dotyczące planowania. Wyjaśnimy czym są zasady i metody: ABC, 60:40, metoda planowania ALPEN oraz wykonamy zadanie planowania od wieloletniego do pojedynczego dnia. Końcowym elementem będą zagadnienia dotyczące właściwych zasad korzystania z terminarza oraz organizacja pracy.


Drukuj do PDF