Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kategorii C


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/11945/594387
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 71,15 zł Cena brutto za godzinę 71,15
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 52
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-03 Termin zakończenia usługi 2020-11-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-02
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkolenia IGIELSKI Logistyka Transport Mieczysława Igielska
Osoba do kontaktu Sandra Michalska Telefon +48 91 812 15 15
E-mail sandra.michalska@igielski.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do uzyskania prawa jazdy kategorii C. W trakcie szkolenia Uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t. Uczestnik poznaje zasady i etykę pracy kierowcy zawodowego, nabywa wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, przygotowania się do jazdy, świadomego respektowania zasad panujących w ruchu drogowym z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności oraz prawidłowy i bezpieczny sposób poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Nabyta wiedza sprawi, że w sytuacji zagrożenia życia Uczestnik zachowa spokój, zadba o własne bezpieczeństwo a także udzieli rzetelnej pomocy przedmedycznej innym uczestnikom zdarzenia. Szkolenie zapewni zdobycie umiejętności z zakresu techniki i taktyki kierowania pojazdem ciężarowym odpowiednio do panujących warunków drogowych w kraju jak i za granicą, dobierania odpowiedniego miejsca postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa a także uruchamiania odpowiednich procedur w przypadku stwierdzenia włamania do pojazdu, lub kradzieży ładunku. Uczestnik sprawnie i umiejętnie zabezpieczy pojazd w trakcie postoju i wypełni dokumenty dotyczące czasu pracy kierowcy. Ponadto udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie kompetencji społecznych jakimi jest rozwój niezależności i samodzielności Uczestnika, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych uczestników ruchu drogowego a także troska o środowisko. Po zrealizowanym szkoleniu Uczestnik jest przygotowany w sposób teoretyczny i praktyczny do Egzaminu Państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Drukuj do PDF