Kategorie usług
 
Menu
Informujemy o możliwości niekwalifikowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia wymaganych pól.

Rozwój kompetencji menadżerskich poprzez planowanie i wyznaczanie celów.


Podmiot nie wypełnił wszystkich wymaganych danych
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/23773/594381
Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 300,00 zł
Cena netto za godzinę 162,50 zł Cena brutto za godzinę 162,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-10 Termin zakończenia usługi 2020-08-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-11
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Business M Center Monika Kowalik
Osoba do kontaktu Monika Zalewska Telefon 509-724-219
E-mail monika.zalewska@businessmcenter.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Realizacja usługi wpłynie w sposób bezpośredni na poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy / uczestników szkolenia. Dzięki uczestnictwu w usłudze, nabyciu wiedzy oraz umiejętności, uczestnicy w sposób efektywny będą potrafili zarządzać celami, projektami i przede wszystkim czasem co przełoży się na większą skalę realizowanych zadań. Uczestnictwo w usłudze wpłynie na poprawę sytuacji finansowej firmy poprzez wzrost przychodów o około 10% w ciągu 6 miesięcy po zakończonym szkoleniu. Udział w szkoleniu przygotuje przedsiębiorców i zespoły pracowników do strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwoli to na efektywny i mierzalny rozwój przedsiębiorstwa.
Cel edukacyjny
Wiedza: Uczestnik pozna zasady planowania i organizowania celów własnych i zespołu w przedsiębiorstwie. Nauczy się prioretyzowania w określaniu celów oraz nauczy się egzekwowania harmonogramów i terminów realizacji. Nauczy się podejmowania działań w oparciu o przyjęte cele i terminy realizacji w perspektywie osiągnięcia założeń biznesowych. Umiejętności: Nauczy się zasady określania celów metodą SMART Nauczy się zarządzania przez cele (management by objectives –MBO) Nauczy się realizacji poszczególnych zadań w czasie (harmonogram działań) z uwzględnieniem umiejętności dokonywania potrzebnych korekt i działań naprawczych Nauczy się określania działań krótko oraz długoterminowych oraz przekładani ich na cele operacyjne. W zakresie kompetencji społecznych Odpowiedzialność za realizację celów i zadań Samodzielność, Zdolność do delegowania zadań w organizacji i tworzenia relacji w zespole.


Drukuj do PDF