Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat D po B z egzaminem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/10244/594346
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 61,67 zł Cena brutto za godzinę 61,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-10 Termin zakończenia usługi 2020-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-03
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat. D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
PREZYDENT MIASTA
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
Osoba do kontaktu Marta Szymczak Telefon 616658835
E-mail m.szymczak@atcgrupa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji lub uzupełnienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych kierowcy o uprawnienia do kierowania autobusem. Kurs uporządkowuje, podnosi wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. D. Celem jest uzyskanie przez kursanta umiejętności do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy lekkiej.


Drukuj do PDF