Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. DzC z Kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną z egzaminami państwowymi "ALBERTINA"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/07/24982/594242
Cena netto 4 450,00 zł Cena brutto 4 450,00 zł
Cena netto za godzinę 46,35 zł Cena brutto za godzinę 46,35
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 96
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-13
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kategorii "D"
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Wydany dokument Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Wydany zostaje przez właściwego Wojewodę
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Potwierdza wykonywanie zawodu na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta powiatu
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kmita Bożena P.P.H.U "ALBERTINA"
Osoba do kontaktu Bogusława Konieczna Telefon +48 66 655 56 66
E-mail biuro@motos.mielec.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.


Drukuj do PDF