Kategorie usług
 
Menu

Specjalista ds. kadr i płac z elementami rekrutacji i selekcji pracowników oraz zarządzania zespołem – certyfikacja zawodu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/06/7788/593677
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 43,01 zł Cena brutto za godzinę 43,01
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 93
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-18 Termin zakończenia usługi 2020-09-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-14
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Dokument potwierdzający zawiera opis efektów uczenia się
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Proces kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze - otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
SEKA S.A.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
SEKA S.A.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Barbara Zygner Telefon 505 135 412
E-mail barbara.zygner@seka.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145: - Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310 - Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307 Celem kształcenia jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.


Drukuj do PDF