Kategorie usług
 
Menu

Kierowanie zespołem z elementami motywacji dla pracowników handlowych. Techniki sprzedaży prowadzone metodą warsztatu eksperckiego.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/06/40376/593605
Cena netto 9 240,00 zł Cena brutto 9 240,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 132
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-29 Termin zakończenia usługi 2020-08-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-24
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Mateusz Świąder Telefon 573444048
E-mail promocja@ldb.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie ma charakter warsztatu eksperckiego, podczas którego stosowane są takie narzędzia jak: burza mózgów, dyskusja kierowana, zadania i symulacje – indywidualne i zespołowe, turniej umiejętności pozyskiwania klienta. Warsztat kończy podsumowanie odpowiedzi na pytania i problemy zebrane od uczestników na początku szkolenia oraz wytyczenie tzw. mapy drogowej, czyli indywidualnego planu działania. Szkolenie ma również charakter warsztatu partycypacyjnego i treningu umiejętności, w trakcie którego uczestnicy będą poznawać i wykorzystywać metody i techniki zarządzania czasem, organizacji pracy i radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy będą mieli możliwość dokonać analizy obecnego gospodarowania czasem i sformułować działania zmierzające do lepszego wykorzystania czasu pracy. Szkolenie zostanie przygotowane i prowadzone w oparciu o wyniki badania kompetencji uczestników w zakresie zarządzania sobą w czasie, z dużą koncentracją na indywidualne uwarunkowania osobowościowe i kompetencyjne uczestników.
Cel edukacyjny
Po ukończeniu szkoleniu uczestnicy będą potrafili: - trafnie ustalać cele i priorytety; - umiejętnie planować aktywność zawodową względem przyjętych celów i priorytetów; - wykorzystać narzędzia zarządzania czasem zwiększające efektywność pracy; - identyfikować i eliminować złodziei czasu – optymalnie gospodarować czasem; - planować pracę z uwzględnieniem indywidualnego stylu zarządzania czasem; - przezwyciężyć skłonność do odwlekania – wzmocnić postawę pro- aktywną; - radzić sobie z presją związaną z pracą – zarządzać stresem; - wzmocnić auto motywację i pewność działania.


Drukuj do PDF