Kategorie usług
 
Menu

Prawne i praktyczne aspekty ochrony osób i mienia - Część 3


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/05/13272/593436
Cena netto 560,00 zł Cena brutto 560,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-10 Termin zakończenia usługi 2020-07-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Klinika Wiedzy Agata Drabek
Osoba do kontaktu Agata Drabek Telefon +48608638947
E-mail agatadrabek@klinikawiedzy.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie z zadaniami i obowiązkami związanymi z kontrolą ruchu osobowego oraz materiałowego. W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat rodzajów przepustek uprawniających do Uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną w zakresie wstępu lub wjazdu na teren chroniony oraz innych dokumentów podlegających kontroli przez pracownika ochrony taktyki kontroli osób oraz taktyki kontroli pojazdów. Uczestnicy nabędą ponadto wiedzę na temat metod działania sprawców przestępstw i wykroczeń w momencie wchodzenia lub wychodzenia, wjeżdżania lub wyjeżdżania z obiektów i terenów strzeżonych. Uczestnicy nabędą umiejętność wykorzystania środków technicznych do kontroli ruchu osobowo-materiałowego. Ponadto uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie zadań związanych z kontrolą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości na terenie obiektów chronionych oraz zadań związanych z kontrolą przepisów przeciwpożarowych na terenie obiektów chronionych. Co więcej, uczestnicy poznają sposoby bezpośredniej reakcji na zagrożenie fizyczne dla pracownika ochrony w aspekcie teoretycznym. Uczestnicy nabędą ponadto umiejętność w zakresie prawidłowej interpretacji aktualnych przepisów dotyczących ograniczeń związanych z COVID 19 dla ochrony osób i mienia.
Drukuj do PDF