Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie UAVO - operator dronów z uprawnieniem BVLOS (MR 5 kg), "MARR", "mBON", "Kierunek Kariera Zawodowa" z opłaconym egzaminem państwowym+podstawy aerofotografii.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/04/22364/593306
Cena netto 3 712,00 zł Cena brutto 3 712,00 zł
Cena netto za godzinę 58,00 zł Cena brutto za godzinę 58,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 64
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-09 Termin zakończenia usługi 2020-07-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-05
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe – UAVO.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uczestnictwo w kursie pozwala uczestnikom na podejście do egzaminu państwowego którego pozytywne zal. umożliwia uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji upoważniającego do wykonywania lotów BSP. Św.Kwal. jest wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podst. rozp. do art. 94 i 104 ustawy prawo lotnicze
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Redwings Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu REDWINGS Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Janusz Szczuczko Telefon 501 874 688
E-mail kontakt@redwings.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje kursanta do wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z uprawnieniem podstawowym BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku). Dodatkowo, kursant zostanie przeszkolony też z wykonywania lotów VLOS (loty w zasięgu wzroku).

Dla osób z uprawnieniem VLOS, szkolenie rozszerza ich uprawnienia do lotów poza zasięgiem wzroku.

Uczestnik szkolenia UAVO nabędzie wiedzę w zakresie prawidłowego wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, zdobędzie umiejętności pilotażu i bezpiecznego użytkowania UAV oraz podniesie swoje kompetencje społeczne poprzez zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz problemów dotyczących wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku.

W czasie szkolenie kursant zapozna się z:
- obowiązującym prawem lotniczym odnoszącym się do BSP,
- zasadami wykonywania lotów,
- budową dronów,
- przygotowaniem dronów do lotu,
- bezpiecznym użytkowaniem dronów,
- techniką pilotażu.
Drukuj do PDF