Kategorie usług
 
Menu

Międzynarodowy Kurs Mentoringu Promentor


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/27502/593189
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-23 Termin zakończenia usługi 2020-09-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-18
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu STOWARZYSZENIE MENTORÓW "PROMENTOR"
Osoba do kontaktu Julia Górecka Telefon 695-010-695
E-mail julia.gorecka@promentor.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Nabycie przez uczestników kompetencji rozwijania innych w formie mentoringu, a tym samym doskonalenie umiejętności tej formy pracy, która po szkoleniach i coachingu mocno wkracza na polski rynek
Cel edukacyjny
Uczestnik na tym szkoleniu zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu organizacji i przebiegu procesów mentoringowych, co wpłynie na możliwość przygotowywania przez niego całości procesów mentoringowych, jak i na umiejętność opracowywania poszczególnych sesji mentoringowych. Każdy z uczestników nauczy się rozpoznawać i adekwatnie stosować wybrane metody pracy mentora. Uczestnicy nabędą także umiejętność tworzenia własnego narzędzia mentoringowego. Uczestnicy poznają także zasady skutecznego wdrażania mentorigu do organizacji, co pomoże w sposób zorganizowany wprowadzać mentoriong jako formę rozwoju do firmy/organizacji i do jej kultury organizacyjnej. Całość wiedzy i umiejętności nabytych podczas Kursu wpłynie na świadome organizowanie i prowadzenie procesów mentoringowych, odnalezienie się w roli mentora oraz na budowanie swojej pozycji w organizacji jako osoby doświadczonej i chcącej umiejętnie dzielić się swoja wiedza z innmi.


Drukuj do PDF