Kategorie usług
 
Menu

KURS PRAWA JAZDY kat. C oraz kat. C + E zakończony egzaminem państwowym w WORD


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/52625/593134
Cena netto 4 375,00 zł Cena brutto 4 375,00 zł
Cena netto za godzinę 64,34 zł Cena brutto za godzinę 64,34
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 68
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-21 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-14
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument jest wydawany na podstawie Ustawy przez Urząd Miasta/Starostę/Prezydenta Miasta w zależności od miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Prezydent miasta/Starosta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "Strażak" Tomasz Dolata
Osoba do kontaktu Aleksandra Andrzejczak Telefon +48 661 363 097
E-mail oskstrazak@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik kursu zdobędzie odpowiednie umiejętności i uprawnienia do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyjątkiem autobusów) oraz do prowadzenia zespołu pojazdów składających się z samochodu oraz przyczepy.


Drukuj do PDF