Kategorie usług
 
Menu

Obsługa i serwis innowacyjnych elektrycznych urządzeń i przyrządów instalacyjnych i monterskich stosowanych na budowach w terenie oraz przy pracach wykończeniowych.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/18746/593125
Cena netto 4 600,00 zł Cena brutto 5 658,00 zł
Cena netto za godzinę 287,50 zł Cena brutto za godzinę 353,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-09
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mała Polska Flota Powietrzna sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Beata Znamirowska-Soczawa Telefon 661081888
E-mail beata.soczawa@interia.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie jest skierowane do pracowników firm budowlanych z branży instalacyjno -monterskiej zajmujących się budową w terenie oraz pracami wykończeniowymi. Zapewnia kompleksową naukę obsługi innowacyjnych urządzeń przydatnych na placu budowy wyselekcjonowanych spośród najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych i elektrycznych na rynku. Pracownicy podniosą swoje kwalifikacje, zapoznają się z nowinkami technologicznymi, nabędą ważnych umiejętności dla firmy i dla siebie. Zwiększą fachowość własną. Czas pracy będzie wykorzystany wydajniej i dokładniej, co przy nie zmienionym stanie zespołu pracowniczego pozwoli przedsiębiorstwu na przyjmowanie większej ilości zleceń. Stosowanie nowoczesnych urządzeń zmniejsza ryzyko awarii sprzętu, co również przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty lub zaświadczenia uprawniające do serwisowania niektórych urządzeń. W konkurencyjnej branży budowlanej informacja dla klientów o stosowaniu najnowocześniejszych technologii przez firmę, poprawia jej wizerunek i zachęca do korzystania z jej usług o podwyższonej jakości. Pracownicy przeszkoleni i otrzymujący certyfikat podnoszą wartość firmy na rynku i uwiarygadniają ją jako rzetelną i inwestującą w swój potencjał ludzki i techbnologiczny. Dla firmy skutkuje to zwiększeniem ilości kontraktów co najmniej o 20-30% w skali roku po ukończeniu szkolenia. Dla pracownika korzyścią jest podniesienie własnych kwalifikacji i umiejętności oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy, a także możliwość awansu. Szkolenie zwróci również uczestnikom uwagę na właściwe dobieranie sprzętu do odpowiednich prac, co warunkuje poprawny przebieg realizacji projektu budowlanego i skróci czas planowania przebiegu robót oraz wykorzystania odpowiedniego sprzętu do realizacji zadań o 20%. Stosowanie nowoczesnych technologii spowoduje wzrost wydajności pracy i jej dokładność o 40% tuż po zakończeniu szkolenia. Zleceniodawcy prac budowlanych wymagają legitymowania się certyfikatem ukończenia szkoleń związanych z obsługą urządzeń elektrycznych. Jest to wymóg odgórny wydany przez Państwową Inspekcję Pracy niezbędny do odbioru końcowego prac wykończeniowych. Specyfikacja inwestorów, przy przetargach i zamówieniach publicznych, wymaga aby firma posiadała przeszkoloną kadrę legitymującą się certyfikatami potwierdzającymi ukończenie szkolenia. W związku z tym, szkolenie otwiera firmie możliwość brania udziału w przetargach i wygrywania ich. Ponadto, szkolenie jest jednym z warunków wymaganych do uzyskania lub aktualizacji certyfikatów jakości ISO.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny. Każdy rodzaj sprzętu będzie omawiany pod względem budowy i zastosowania. Uczestnicy będą w praktyce ćwiczyć używanie każdego urządzenia. Firma szkoleniowa zapewnia każdemu uczestnikowi urządzenie do ćwiczeń osobistych pod okiem doświadczonego instruktora i serwisanta. Nastąpi szczegółowe zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie urządzeń instalacyjnych i monterskich -mierników, wyselekcjonowanych narzędzi do obróbki betonu, płytek i powierzchni drewnianych i metalowych. Uczestnik szkolenia pozna nowoczesne przyrządy i zdalnie sterowane roboty do cięć ścian i posadzek oraz materiałów budowlanych, a także pozna nowoczesne techniki pomiarowe, nauczą się obsługi tachimetrów manualnych i robotycznych oraz wykrywania instalacji podziemnych przy zastosowaniu różnych technik. Jest ono skierowane do osób pracujących w firmie budowlano-instalacyjnej i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji osobistych w zakresie obsługi, zastosowania i doboru narzędzi i urządzeń. Otrzyma praktyczne wskazówki,które narzędzia w jakich sytuacjach powinny dać najlepszy efekt końcowy. Dowie się również o zagrożeniach jakie mogą wystąpić podczas nieumiejętnego doboru narzędzi np. w pracach ziemnych, co może skutkować awariami i uszkodzeniami różnego rodzaju instalacji. Zwiększy wiedza i fachowość oraz poczucie bezpieczeństwa osobistego pracownika. Umiejętne stosowanie urządzeń zapewnia brak przestojów, zwiększa efektywność, a także efektowność pracy. Pracownik potrafiący zastosować w różnych sytuacjach różne narzędzia oraz odpowiednio je dobrać nabywa większego poczucia wartości swojej pracy. Może także wskazywać innym członkom zespołu , jak lepiej wykonywać swoją pracę i przy użyciu jakich narzędzi. Uczestnicy nauczą się dokonywać precyzyjnych pomiarów przy użyciu odpowiednio dobranych mierników, co zmniejszy ryzyko niedociągnięć w trakcie wykonywania inwestycji. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dokument uprawniający do ogólnego serwisowania urządzeń, z którymi będzie miał do czynienia podczas szkolenia. Przedsiębiorstwo podniesie poziom kwalifikacji swojej kadry i będzie mogło wykorzystać tę informacje podczas przetargów i negocjacji biznesowych.


Drukuj do PDF