Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Język niemiecki - poziom podstawowy - Kierunek Kariera


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/10510/593113
Cena netto 2 070,00 zł Cena brutto 2 070,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 46
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Michał Biernacki Telefon +697818688
E-mail olkusz@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z podstaw języka niemieckiego. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie zajęć w formie wykładów i ćwiczeń wzbogaconych o różnorodne środki i materiały dydaktyczne. Podczas realizacji celów kształcenia uwzględniane są indywidualne potrzeby i możliwości uczestników.
Drukuj do PDF