Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. B PRZYŚPIESZONY (teoria w 5 dni) PODSTAWOWY 30h/30h ,,Kierunek Kariera"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/35153/593093
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kat B
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JUREX" Jerzy Wójcik
Osoba do kontaktu Natalia Starostka Telefon +48 793853351
E-mail oskjurex@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.B -zapoznanie z przepisami ruchu drogowego -zapoznanie z obsługą pojazdu i doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się pojazdem na drodze


Drukuj do PDF