Kategorie usług
 
Menu

Niemiecki dla biznesu - kurs języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1+) - 60h - start wrzesień


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/11855/593019
Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-02 Termin zakończenia usługi 2020-12-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-02
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 17. Kurs języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych (poziom Zertifikat Deutsch – B1)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Monika Kujawiak Telefon +48 600 010 189
E-mail monika.kujawiak@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem nauczania jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku niemieckim w typowych sytuacjach życiowych oraz biznesowych.


Drukuj do PDF