Kategorie usług
 
Menu

Motywacja pracowników w praktyce - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/50129/593007
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-24 Termin zakończenia usługi 2020-07-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-10
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Osoba do kontaktu Joanna Korycińska Telefon 736749420
E-mail korycinska.risfundacja@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie motywacji pracowników w praktyce. Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialnych za motywowanie pracowników. Szkolenie będzie trwało 6 godzin. Poziom nabytej wiedzy zostanie zmierzony za pomocą testu przeprowadzonego na początku i na końcu szkolenia. Podniesienie kompetencji pracowników pozwoli na zastosowanie działań i narzędzi mających wpływ na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, ich zaangażowania a co za tym idzie również efektywności. Zwiększenie efektywności pracowników wpłynie na zwiększenie jakości świadczonej pracy a tym samym na poprawę sytuacji organizacyjnej oraz finansowej pracodawców.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie sztuki motywowania siebie i innych pracowników. Uczestnik pozna istotę skutecznego stylu zarządzania zespołem. Udoskonali umiejętności przekazywania krytyki i pochwały.Nauczy się identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia. Uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się. Zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Pozna sposoby efektywnej komunikacji ze współpracownikami. Nauczy się zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień. Pozna sposoby przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników.
Drukuj do PDF