Kategorie usług
 
Menu

Akademia menadżera HR - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/03/50129/592905
Cena netto 4 400,00 zł Cena brutto 4 400,00 zł
Cena netto za godzinę 244,44 zł Cena brutto za godzinę 244,44
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-07-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-11
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Osoba do kontaktu Izabela Anna Podbielska Telefon 731788716
E-mail podbielska.risfundacja@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji menadżerskich wśród pracowników. Uczestnictwo w usłudze pozwoli na poznanie podstawowych elementów dobrego menadżera, który potrafi stworzyć efektywny zespół oraz umiejętnie nim zarządzać. Szkolenie skierowane zostało bezpośrednio jak i pośrednio do osób, które rozwijają swoje umiejętności liderskie oraz do tych, które rozpoczynają swoją działalność w danym zakresie. W ciągu 18 planowanych godzin szkolenia uczestnik będzie mógł poznać najważniejsze, ale i najtrudniejsze aspekty pełnienia funkcji menadżera HR. Wszelkie efekty szkolenia zostaną zmierzone poprzez test pre i post. Podana usługa pozwoli przedsiębiorcom rozwinąć swoich pracowników oraz doskonalić swoje umiejętności menadżerskie. Poznanie skutecznych metod, które oferuje szkolenie podniesie efektywność pracy, wydajność pracowników oraz w następstwie pozwoli na zbudowanie większego zespołu. Akademia Menadżera HR w formie zdalnej pozwoli przedsiębiorcom stworzyć fundamenty do dalszego rozwoju i stworzenia dobrze prosperującej firmy.
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zostanie wprowadzony do każdego z zakresu obowiązków menadżera HR. Pozna jego najważniejsze zadania, obowiązki oraz cechy, które powinny zdefiniować menadżera. Nabędzie wiedzę z zakresu swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu oraz zrozumie czym jest samoświadomość względem skutecznego menadżera. Uczestnik pozna różnice między celem a zadaniami. Będzie potrafił zdefiniować cele według metody SMART. Zdobędzie wiedzę jak zachować równowagę między osiąganiem celów indywidualnych a ich wpływem na rozwój zespołu i realizowanie celów organizacji. Podczas szkolenia uczestnik pozna najczęściej występujące bariery w komunikacji oraz błędy w komunikacji z podwładnymi. Będzie potrafił określić formy komunikowania się z podwładnymi. Dodatkowo pozna znaczenie i wpływ komunikacji niewerbalnej na wizerunek menedżera. Pozna zasady postępowania z trudnym pracownikiem oraz rolę emocji w zarządzaniu. Omówione zostaną najważniejsze elementy pracy w zespole takie jak: cechy efektywnego oraz skutecznego zespołu. Uczestnik zapozna się z wiedzą na temat współpracy i zaangażowania. Moduł ten dotyczyć będzie konfliktów, sposobów jego rozwiązywania, wywierania wpływu na pracowników oraz delegowania zadań zgodnie z celami SMART. Zostanie omówiona motywacja pracowników. Czym jest, dlaczego jest tak ważna, jakie rodzaje motywacji spotykamy, na jakie potrzeby motywacja odpowiada. Jako ostatni moduł przewidziano omówienie wspierania pracownika. Uczestnik pozna czym jest konstruktywna pochwała, informacja zwrotna. Pozna model GOLD- narzędzie konstruktywnej informacji zwrotnej rozwijające pracownika oraz metodę FUKO - jako skuteczny feedback.
Drukuj do PDF