Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menadżera MŚP - "Orientacja strategiczna" - szkolenie z zakresu określania celów i priorytetów w organizacji


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/46039/592812
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 312,50 zł Cena brutto za godzinę 312,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-14 Termin zakończenia usługi 2020-07-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-14
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BOGNACONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Bogna Zaborowska-Smagacz Telefon +48 883 596 883
E-mail bzs@bognaconsulting.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Menadżerowie poprzez ustanawianie systemu celów (strategicznych, operacyjnych i taktycznych) ukierunkowują działania pozostałych pracowników przedsiębiorstwa. Pozwala to na właściwą alokację zasobów (czasu, finansowych, rzeczowych, ludzkich) potrzebnych do skutecznej realizacji założonych celów. Dodatkowo bez precyzyjnego określenia celów niemożliwe jest zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa oraz samych pracowników. Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie określania celów i priorytetów w organizacji - w kontekście orientacji strategicznej. WIEDZA: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat: zasad określania celów i założeń zarządzania przez cele. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnicy rozwiną umiejętności dotyczące sposobu planowania działań bieżących (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowych wraz z ich realizacją w oparciu o priorytety. Zapozna się z planowaniem terminów realizacji celów strategicznych i operacyjnych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Uczestnicy dzięki szkoleniu nabędą kompetencje społeczne w postaci odpowiedzialności za realizację celów i zadań.
Drukuj do PDF