Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. C i CE. Szkolenie równoległe. Pakiet kursu z wymaganymi badaniami.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/19895/592715
Cena netto 4 400,00 zł Cena brutto 4 400,00 zł
Cena netto za godzinę 93,62 zł Cena brutto za godzinę 93,62
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 47
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-10 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-07
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny kurs prawa jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, B+E, C, C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uczestnik kursu po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w WORD uzyska prawo jazdy wydawane przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HigH Marcin Kukawka
Osoba do kontaktu Marcin Kukawka Telefon 694300255
E-mail marcin.kukawka@high.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa pozwoli uczestnikowi na zdobycie umiejętności w ramach kategorii C i CE prawa jazdy. Możliwość zapisania się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po zdanym egzaminie będzie uprawniać do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t wraz przyczepą/naczepą, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnych z dwiema przyczepami oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii B.


Drukuj do PDF