Kategorie usług
 
Menu

prawo jazdy kat. C, CE z egzaminem państwowym i kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C,CE


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/7767/592703
Cena netto 7 500,00 zł Cena brutto 7 500,00 zł
Cena netto za godzinę 34,88 zł Cena brutto za godzinę 34,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 215
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-03 Termin zakończenia usługi 2021-02-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-03
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
prawo jazdy kat. C,CE + kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C,CE
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD Przemyśl / Rzeszów / Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
WORD Przemyśl / Rzeszów / Urzad Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"
Osoba do kontaktu Teresa Idzik Telefon 785184785
E-mail oskwiraz@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia ujętym w kategorii efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Wiedza: Po zakończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcę wykonujący przewozy drogowe. Umiejętności: Uczestnik szkolenia bezpiecznie i sprawnie manewruje - kieruje pojazdem (zespołem pojazdów) pow. 3,5 t, nabywa umiejętność obsługi codziennej pojazdu. Potrafi korzystać z systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR,ESP). Kompetencje społeczne: wypracowanie zachowań kultury i dojrzałości społecznej na drodze, radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych i stresowych, Zna obowiązki i zadania kierowcy samochodu ciężarowego .


Drukuj do PDF