Kategorie usług
 
Menu

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH SPECJALIZOWANYCH IWJO / KIERUNEK KARIERA/MBON


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/19249/592668
Cena netto 2 250,00 zł Cena brutto 2 250,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-09 Termin zakończenia usługi 2020-07-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Operator wózków widłowych jezdniowych (widłowych)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ZTSH TISBUD Jarosław Gargula
Osoba do kontaktu Beata Greczek Telefon 662 017 117
E-mail sos@tisbud.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie uprawnień jako Operator Wózków Jezdniowych Podnośnikowych w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem teleskopowym pod Nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.
Drukuj do PDF