Kategorie usług
 
Menu

Budowanie zmobilizowanego zespołu medycznego w sytuacji kryzysowej.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/7300/592614
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 277,78 zł Cena brutto za godzinę 277,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-15 Termin zakończenia usługi 2020-08-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-15
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Usługi Finansowe "INVEST" Lidia Lis - Bobrowicz
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA ROZWADOWSKA Telefon 533410155
E-mail a.rozwadowska@investgroup.consulting
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie będzie dostosowane do specyfiki branży w jakiej działają, by pracownicy, którzy wezmą udział w zajęciach mogli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności mające zastosowanie w faktycznym środowisku pracy. W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy będą potrafili zastosować metody i techniki wpływające na mobilizację personelu medycznego. Będą wiedzieli jak poprowadzić rozmowę z personelem, by znalazł on wewnętrzną siłę do działania w sytuacji kryzysowej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeby bezpieczeństwa. Będą również wiedzieli jak zastosować technikę stopniowania reakcji (stanowczego wyrażania oczekiwań) w sytuacji kryzysowej. Uczestnik dowie się czym jest przyjazna obsługa klienta, - poznania proces budowania wizerunku firmy poprzez przyjazną i skuteczną obsługę klienta medycznego, - dowie się, jak nawiązywać kontakt i budować długofalowe relacje z klientem. Uczestnicy wykształcą w sobie odpowiedzialność za siebie i członków zespołu, nauczą się szybko i skutecznie komunikować. Podczas wspólnego działania będą napotykać na sytuacje wymagające zmiany dotychczasowego lidera, wykreowania nowego systemu zarządzania zespołem. Głównym celem szkolenia jest: podniesienie efektywności zarządzania zespołem, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wspólne cele, zarządzanie zespołem podczas zmiany i pod presją czasu, wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole, wykształcenie metod współpracy ze świadomością celu, osiąganie synergii i postaw proaktywnych.


Drukuj do PDF