Kategorie usług
 
Menu

OBSŁUGA KLIENTA JMP


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/14054/592551
Cena netto 1 495,00 zł Cena brutto 1 838,85 zł
Cena netto za godzinę 186,88 zł Cena brutto za godzinę 229,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-26 Termin zakończenia usługi 2020-10-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-25
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Firma Szkoleniowo – Usługowa „Binsztok i Partnerzy” Aleksander Binsztok
Osoba do kontaktu Agnieszka Ficnerska Telefon 882 714 330
E-mail biuro@binsztok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności wykorzystywania w pracy standardów w zakresie dbałości o klienta, wykształcenie postawy pro-klienckiej oraz zdobycie umiejętności przekazywania klientom informacji z zastosowaniem skutecznej argumentacji. W efekcie szkolenia Uczestnik wzmocni swój przekaz skierowany do klientów, nabędzie umiejętności kreowania swojego profesjonalnego wizerunku a także wizerunku swojej firmy, nauczy się wywierania pozytywnego wpływu i budowania pozytywnych relacji w trakcie kontaktu bezpośredniego z klientem. Celem szkolenia jest także przekazanie wiedzy z zakresu budowania strategii sprzedaży w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności w zakresie przygotowania analizy strategicznych obszarów przedsiębiorstwa, procesów sprzedażowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu definiowania kierunków rozwoju sprzedaży, formułowania sprzedażowych celów strategicznych firmy. Dzięki temu możliwe staje się ustalenie priorytetów na najbliższe miesiące i lata działalności firmy która zyska możliwość osiągnięcia przewagi nad konkurencją w wybranych obszarach działalności.


Drukuj do PDF