Kategorie usług
 
Menu

TOGAF® Workshop for Practitioners (Level 1&2) - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/8397/592357
Cena netto 4 790,00 zł Cena brutto 4 790,00 zł
Cena netto za godzinę 228,10 zł Cena brutto za godzinę 228,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-27
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Grupa Altkom Akademia S.A.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Pearson VUE
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail katarzyna.senator@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie szczegółowej wiedzy na temat ram architektonicznych TOGAF®, pokrywa wszystkie aspekty praktycznego zastosowania najnowszej wersji TOGAF® w korporacji, a także pozwala na przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego zgodnie z sylabusem egzaminacyjnym The Open Group na poziomie TOGAF® 9 Certified. Po szkoleniu Uczestnik będzie znał i rozumiał Fazy Metodyki Rozwoju Architektury oraz będzie wiedział jakie są sposoby iterowania w ramach cyklu Metodyki Rozwoju Architektury, będzie znał i rozumiał typy produktów prac architektonicznych, będzie wiedział jakie są główne aspekty dot. architektury bezpieczeństwa i ryzyka, będzie wiedział i rozumiał na czym polega analiza luk, będzie potrafił zarządzać interesariuszami, będzie potrafił korzystać z technik planowania migracji, będzie potrafił przeprowadzić badanie zgodności implementacji z zakontraktowanym opisem architektury, będzie potrafi prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Uczestnik zdobędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Udział w szkoleniu przyczynił się do świadomego i poprawnego stosowania konceptów stosowanych w Architekturze Koropracyjnej w praktyce.
Drukuj do PDF