Kategorie usług
 
Menu

Kursy spawania blach spoinami czołowymi w procesach spawania 311 oraz ręcznych przecinaczy termicznych wraz z egzaminem.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/10072/592316
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 2 900,00 zł
Cena netto za godzinę 19,86 zł Cena brutto za godzinę 19,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 146
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-26
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI WALDEMAR KULA
Osoba do kontaktu Jacek Jarus Telefon 530 900 970
E-mail j.jarus@crk.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania gazowego blach oraz obsługi ręcznych przecinaczy termicznych.


Drukuj do PDF